พบ 90 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

แบบประเมินพนักงานราชการ 2563

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเลื่อน 1 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ประเมินเสร็จแล้วให้ส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
โดย ado008
เมื่อ 25 ต.ค. 2019, 11:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบประเมินพนักงานราชการ 2563
ตอบกลับ: 0
แสดง: 177

กรอบวงเงินP4P ต.ค.-ธ.ค. 2561

ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีมติให้จ่ายค่าตอบแทน P4P สำหรับปีงบประมาณ 2562 ให้จ่ายย้อนหลังให้กับบุคลากร (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบไฟล์ Excel ที่ HUM008 ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อฝ่...
โดย ado008
เมื่อ 04 ม.ค. 2019, 13:40
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: กรอบวงเงินP4P ต.ค.-ธ.ค. 2561
ตอบกลับ: 0
แสดง: 313

เรียนเชิญ จนท รพ.สมัครชมรมจริยธรรม

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี เน้นระบบคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงสาธาณณสุขได้รับการพัฒนาทางจริยธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะให้ทุกคนมีจริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ ...
โดย ado008
เมื่อ 05 พ.ย. 2018, 09:54
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: เรียนเชิญ จนท รพ.สมัครชมรมจริยธรรม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 418

ประกาศโครงสร้างใหม่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดคงลงตามโครงสร้างใหม่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้ง ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังนี้
โดย ado008
เมื่อ 26 ก.ย. 2018, 13:36
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศโครงสร้างใหม่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตอบกลับ: 4
แสดง: 987

Re: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60

กรอบวงเงินปีงบประมาณ 2560 >>>>>
โดย ado008
เมื่อ 25 ก.ย. 2018, 10:36
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60
ตอบกลับ: 2
แสดง: 659

Re: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60

กรอบวงเงินปีงบประมาณ 2559(ต่อ) >>>>>>>>
โดย ado008
เมื่อ 25 ก.ย. 2018, 10:35
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60
ตอบกลับ: 2
แสดง: 659

กรอบวงเงินP4P ปี 59-60

้ีั้ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีมติให้จ่ายค่าตอบแทน P4P ย้อนหลังให้กับบุคลากร ให้จ่ายย้อนหลังปีงบประมาณ 2559 (เดือนมกราคม -มิถุนายน 2559) และปีงบประมาณ 2560 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560) ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบไฟล์ Exce...
โดย ado008
เมื่อ 25 ก.ย. 2018, 10:33
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60
ตอบกลับ: 2
แสดง: 659

ประกาศผลการรับย้ายนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ นางฐิติพร...
โดย ado008
เมื่อ 17 ต.ค. 2017, 15:07
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศผลการรับย้ายนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 445
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron