พบ 92 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

เชิญชวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมสนุกกับคลินิกกฏหมาย

`*ขอเชิญชวน!! เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ประชาชนทั่วไป*` เข้าร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจฯ สำหรับคลินิกกฏหมาย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ณ โถงอาคารเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เชิญร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลและของที่ระลึก จ...
โดย ado008
เมื่อ 12 ต.ค. 2020, 16:30
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: เชิญชวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมสนุกกับคลินิกกฏหมาย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 161

ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพยาบาล(เชี่ยวชาญ)

ประการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
ในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
โดยส่งใบสมัคร ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.1305
โดย ado008
เมื่อ 28 ก.ย. 2020, 14:31
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพยาบาล(เชี่ยวชาญ)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 304

แบบประเมินพนักงานราชการ 2563

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเลื่อน 1 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ประเมินเสร็จแล้วให้ส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
โดย ado008
เมื่อ 25 ต.ค. 2019, 11:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบประเมินพนักงานราชการ 2563
ตอบกลับ: 0
แสดง: 252

กรอบวงเงินP4P ต.ค.-ธ.ค. 2561

ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีมติให้จ่ายค่าตอบแทน P4P สำหรับปีงบประมาณ 2562 ให้จ่ายย้อนหลังให้กับบุคลากร (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบไฟล์ Excel ที่ HUM008 ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อฝ่...
โดย ado008
เมื่อ 04 ม.ค. 2019, 13:40
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: กรอบวงเงินP4P ต.ค.-ธ.ค. 2561
ตอบกลับ: 0
แสดง: 378

เรียนเชิญ จนท รพ.สมัครชมรมจริยธรรม

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี เน้นระบบคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงสาธาณณสุขได้รับการพัฒนาทางจริยธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะให้ทุกคนมีจริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ ...
โดย ado008
เมื่อ 05 พ.ย. 2018, 09:54
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: เรียนเชิญ จนท รพ.สมัครชมรมจริยธรรม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 520

ประกาศโครงสร้างใหม่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดคงลงตามโครงสร้างใหม่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้ง ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังนี้
โดย ado008
เมื่อ 26 ก.ย. 2018, 13:36
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศโครงสร้างใหม่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1313

Re: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60

กรอบวงเงินปีงบประมาณ 2560 >>>>>
โดย ado008
เมื่อ 25 ก.ย. 2018, 10:36
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60
ตอบกลับ: 2
แสดง: 818

Re: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60

กรอบวงเงินปีงบประมาณ 2559(ต่อ) >>>>>>>>
โดย ado008
เมื่อ 25 ก.ย. 2018, 10:35
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: กรอบวงเงินP4P ปี 59-60
ตอบกลับ: 2
แสดง: 818
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง