พบ 274 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

แบบฟอร์มการลงทะเบียน โครงการ Meet the director 2565

ด้วย กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีสังวร-สุโขทัย ได้จัดโครงการนโยบายองค์กรสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Meet the Director)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 18 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 1. รายละเอียดโครงการฯ 2....
โดย ado017
เมื่อ 06 ต.ค. 2021, 14:50
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบฟอร์มการลงทะเบียน โครงการ Meet the director 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 225

Re: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตฯ

- รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 26 ส.ค. 2021, 16:27
 
บอร์ด: EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตฯ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 60

Re: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ado017
เมื่อ 04 ส.ค. 2021, 10:50
 
บอร์ด: EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
ตอบกลับ: 3
แสดง: 271

Re: มาตรการป้องกันการรับสินบน

- รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามาตราการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 4.2564
โดย ado017
เมื่อ 03 ส.ค. 2021, 14:01
 
บอร์ด: EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
หัวข้อ: มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตอบกลับ: 3
แสดง: 196

รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตฯ

- รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2564
โดย ado017
เมื่อ 03 ส.ค. 2021, 13:55
 
บอร์ด: EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตฯ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 60

Re: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน และงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4.2564)
โดย ado017
เมื่อ 03 ส.ค. 2021, 13:50
 
บอร์ด: EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 150

Re: ผลการดำเนินงานตามแผนฯ

- ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงบดำเนินการ ไตรมาสที่ 4.2564
โดย ado017
เมื่อ 03 ส.ค. 2021, 13:46
 
บอร์ด: EB4 หน่วยงานมีมาตรการและการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หัวข้อ: ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
ตอบกลับ: 3
แสดง: 289

Re: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย ado017
เมื่อ 15 มิ.ย. 2021, 09:51
 
บอร์ด: EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
ตอบกลับ: 3
แสดง: 271
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron