พบ 2 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

เชิญชวนเจ้าหน้าที่รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

คลินิกเคมีบำบัด ร่วมกับ Service Plan มะเร็ง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ โดยการเก็บอุจจาระส่งตรวจในวันตรวจสุขภาพประจำปี " รู้ไว รู้เร็ว รู้ทัน ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่ " Fecal_Occult_Blood_...
โดย ems026
เมื่อ 10 ส.ค. 2015, 15:10
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งกำหนดวันตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประจำปี 2558
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2033

แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย แผนพัฒนาระบบบริการ (service Plan) สาขาโรคมะเร็ง จังหวัดสุโขทัย และเขตบริการสุขภาพที่ 2 มีการกำหนด พันธกิจ และเป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด จึงขอความร่วมมือในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ร่วมกับรายงานการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่เกี่...
โดย ems026
เมื่อ 23 ม.ค. 2014, 10:48
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 748

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง