พบ 224 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ประกาศผลสอบวิศวกรโยธา

รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
โดย hum009
เมื่อ 13 ส.ค. 2019, 15:18
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศผลสอบวิศวกรโยธา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 183

แจ้งเวียนแบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ผู้มีความประสงค์ "ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ"
ให้ใช้แบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้กรอกและยื่นพร้อมใบลาพักผ่อน / ลากิจ
เสนอต่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ก่อนเดินทางไปต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 เดือน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 1305 - 1306 ค่ะ
โดย hum009
เมื่อ 19 ก.ค. 2019, 14:45
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งเวียนแบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 161

การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.

การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้ออมทรัพย์ในส่วนของตนเองและได้รับเงินสมทบจากนายจ้างอีกทางหนึ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุ...
โดย hum009
เมื่อ 04 ก.ค. 2019, 15:28
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 246

ขยายระยะเวลารับสมัครวิศวกรโยธา

โดยรับสมัครได้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ก.ค. 62
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
โดย hum009
เมื่อ 24 มิ.ย. 2019, 10:14
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขยายระยะเวลารับสมัครวิศวกรโยธา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 185

ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จะดำเนินการเปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
โดย hum009
เมื่อ 27 พ.ค. 2019, 12:21
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 291

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักกายภาพบำบัด (รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หมายเหตุ วันสอบปฏิบัติ โรงพยาบาลจะโทรแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
โดย hum009
เมื่อ 16 พ.ค. 2019, 11:21
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักกายภาพบำบัด (รายวัน)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 192

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัด (รายวัน)

รับสมัคร 7-14 พค. 2562
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
โดย hum009
เมื่อ 03 พ.ค. 2019, 11:38
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัด (รายวัน)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 193

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานวิทยาศาสตร์

รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
โดย hum009
เมื่อ 03 พ.ค. 2019, 11:24
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานวิทยาศาสตร์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 196
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง