พบ 18 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

แจ้งงานศพ

ด้วยนายประเสริฐ คำชู บิดาของนางสาวจันทวดี คำชูกลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ที่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 1 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 2.พิธีฌาปนกิจ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น ณ วัดห...
โดย ado021
เมื่อ 23 ธ.ค. 2019, 13:46
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 70

แจ้งงานศพ

แจ้ง จนท.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ทราบ ด้วย นางทองเพียร พุฒทรง เป็นมารดาของ นายสุบิน พุฒทรง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฎิับัติงานที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งศพที่ วัดหนองรั้งเหนือ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กำหนดการดังนี้ 1. สวดพระอภิธรร...
โดย ado021
เมื่อ 24 ต.ค. 2019, 11:22
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 115

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเป็นกรณีพิเศษ
โดย ado021
เมื่อ 17 ต.ค. 2019, 16:03
 
บอร์ด: ข่าวสารและกิจกรรม
หัวข้อ: ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
ตอบกลับ: 0
แสดง: 99

แจ้งงานศพ

แจ้ง จนท.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ทราบ ด้วย นายประเสริฐ นามกรณ์ เป็นบิดาของ นางสาวศิรินภา นามกรณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาล งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งศพที่ วัดทุ่งพล้อ ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กำหนดการดังนี้ 1. ...
โดย ado021
เมื่อ 09 ก.ย. 2019, 11:43
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 121

แจ้งงานศพ

แจ้ง จนท.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ทราบ ด้วย นางพยอม กังวาล เป็นบิดาของ นางสาวสมปอง กังวาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำที่ กลุ่มการพยาบาล งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งศพไว้ที่ บ้านเลขที่ 41 หมู่ 1 ตำบลเมืองบางยม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กำหนดกา...
โดย ado021
เมื่อ 20 ส.ค. 2019, 12:44
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 272

แจ้งงานศพ

แจ้ง จนท.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ทราบ ด้วย นายละมัย ชื่นอินทร์ เป็นบิดาของ นางสาวปภาดา ชื่นอินทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติงานประจำที่ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งศพที่วัดหนองรั้งใต้ ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กำหนดการดังนี้ 1. สวดพระอภิธรรม ตั้งแต...
โดย ado021
เมื่อ 23 ก.ค. 2019, 13:39
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 272

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โดย ado021
เมื่อ 21 พ.ค. 2018, 14:04
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 303

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2561

ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2561 แล้ว ลงมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่ม...
โดย ado021
เมื่อ 20 มี.ค. 2018, 16:13
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2561
ตอบกลับ: 0
แสดง: 517

แจ้งติดประกาศและนโยบายโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ด้วย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้มีประกาศ 1. นโยบายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital 2. นโยบาย เรื่อง การห้ามนำสัตว์มาเลี้ยงในสถานที่ราชการ โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านได้รับทราบแ...
โดย ado021
เมื่อ 06 มี.ค. 2018, 15:35
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งติดประกาศและนโยบายโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 401

ประชาสัมพันธ์หัวข้อ(Theme) การจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ปี 2560

จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดงาานประเพณีลอยกระทงฯ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย. 60 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่แพร่หลายแก่ภาคราชการและภาคเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ดังนี้ 1. จัดวางอั...
โดย ado021
เมื่อ 13 ก.ค. 2017, 11:17
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์หัวข้อ(Theme) การจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ปี 2560
ตอบกลับ: 0
แสดง: 470

การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 2. หากไม่ได้จะทำอย่างไร 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึกถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่...
โดย ado021
เมื่อ 04 ก.ค. 2017, 17:37
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 410

ประกาศ สสจ.สท. เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 มาตรการหลัก 1. มาตรการการใช้รถราชการ 2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 3. มาตรการจัดทำโครงการฝึ...
โดย ado021
เมื่อ 02 พ.ค. 2017, 10:14
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศ สสจ.สท. เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต
ตอบกลับ: 0
แสดง: 301

รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 ธค. 59

รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 ธค. 59 หากมีแก้ไขแจ้งได้ที่ฝ่ายบริหาร
โดย ado021
เมื่อ 18 ม.ค. 2017, 09:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 ธค. 59
ตอบกลับ: 0
แสดง: 614

ขอเชิญชวนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐสวมใส่ผ้าไทย

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยภายใต้แนวคิดนายกรัฐมนตรีเชิญชวน "แต่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เป็นต้นแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างกว้างขวาง ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับร่วมรณรงค์ "แต่งกายผ้าไ...
โดย ado021
เมื่อ 21 ก.ย. 2016, 11:31
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญชวนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐสวมใส่ผ้าไทย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 391

แจ้งเวียน ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559

ในการปรชุมคณะกรรมการ ฌกส. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันท่ 28 มันาคม 2559 ได้มีมติให้ปรับแก้ไขข้อบังคับ ฌกส.ฯ ดังนี้ 1. ข้อ 19 เพื่อเปิดรับบุตรของสมาชิกประเภทสามัญ เข้าเป็นสมาชิก ฌกส. โดยบุตรที่จะสมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นผู้บรรลุติติภาวะแล้ว แต่อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง การสมัครใ...
โดย ado021
เมื่อ 08 ก.ย. 2016, 09:56
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งเวียน ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559
ตอบกลับ: 0
แสดง: 392
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง