พบ 31 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

เร่งรัดให้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2564 เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติฯ ได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1319 ขอบคุณค่ะ :) บันทึกข้อความ เร่งรัดให้เสนอโครงการตามแ...
โดย osm006
เมื่อ 10 ก.พ. 2021, 10:35
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เร่งรัดให้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 96

ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ทุกท่าน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งกำหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีกำหนดตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย ...
โดย osm006
เมื่อ 08 ธ.ค. 2020, 11:09
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 447

สรุปแผนปฏิบัติการฯ และสรุปตัวชี้วัด ปี 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ทุกท่าน กง.ยุทธศาสตร์ฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563 (รูปแบบ CIPP Model) และสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ...
โดย osm006
เมื่อ 07 ธ.ค. 2020, 09:32
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: สรุปแผนปฏิบัติการฯ และสรุปตัวชี้วัด ปี 2563
ตอบกลับ: 0
แสดง: 123

Re: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ขอเรียนเชิญท่านผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสำโรง ปีงบประมาณ 2564 ในจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด อาคาร 50 ปี ศรีสั...
โดย osm006
เมื่อ 14 ต.ค. 2020, 16:45
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564
ตอบกลับ: 2
แสดง: 683

Re: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ กรอกรายละเอียดของข้อมูลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://qrgo.page.link/F8gcF ...
โดย osm006
เมื่อ 18 ก.ย. 2020, 13:43
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564
ตอบกลับ: 2
แสดง: 683

Re: แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ปีงบประมาณ 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ (CUP ศรีสำโรง) ปีงบประมาณ 2563 ขอให้กรอกรายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ https://qrgo.page.link/vjXVB หรือสแกน QR Code แนบท้ายด้านล่าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ...
โดย osm006
เมื่อ 20 ส.ค. 2020, 13:30
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ปีงบประมาณ 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1727

แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ กรอกรายละเอียดของข้อมูลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://qrgo.page...
โดย osm006
เมื่อ 05 ส.ค. 2020, 14:27
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564
ตอบกลับ: 2
แสดง: 683

Re: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ได้กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 กง.ยุทธศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งข้อมูล (ระดับจังหวัด) รายการตามเอกสารแนบท้าย ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลงานนำเสนอ ไม่เกิน 4 สไล...
โดย osm006
เมื่อ 14 ก.ค. 2020, 11:42
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1076

Re: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัด Service Plan ทุกสาขา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นั้น กง.ยุทธศาสตร์ฯ จึงขอความร่วมมือส่งข้อมูลภาพ CUP ณ 1 ต.ค. 62 - 31...
โดย osm006
เมื่อ 02 มิ.ย. 2020, 13:09
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1076

Re: แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ปีงบประมาณ 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ขอติดตามสถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ต.ค. 2562 – 15 เมษายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และ ส่งข้อมูลดังกล่าวที่...
โดย osm006
เมื่อ 08 เม.ย. 2020, 10:04
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ปีงบประมาณ 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1727

Re: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัด Service Plan ทุกสาขา ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ใน วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีส...
โดย osm006
เมื่อ 04 ก.พ. 2020, 09:49
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1076

Re: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563

สรุปประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563
กำหนดรหัสประเด็น/หัวข้อสำหรับรายงานการตรวจราชการ


2019-12-25-06-57-54-11_Page1-1.jpg
2019-12-25-06-57-54-11_Page1-1.jpg (130.92 KiB) เปิดดู 1253 ครั้ง

2019-12-25-06-57-54-11_Page2-1.jpg
2019-12-25-06-57-54-11_Page2-1.jpg (97.96 KiB) เปิดดู 1254 ครั้ง

2019-12-25-06-57-54-11_Page3-1.jpg
2019-12-25-06-57-54-11_Page3-1.jpg (124.08 KiB) เปิดดู 1251 ครั้ง
โดย osm006
เมื่อ 08 ม.ค. 2020, 11:07
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1076

การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัด Service Plan ทุกสาขา กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 (เลื่อนเป็น วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 ) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ไ...
โดย osm006
เมื่อ 12 ธ.ค. 2019, 09:05
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1076

Re: แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ปีงบประมาณ 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ สสจ.สุโขทัย แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง ปีงบประมาณ 2563 (ตามเอกสารแนบ1) ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถส่งโครงการ (ฉบับจริง) มาที่ กง.ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อรวบรวมเสนอขออนุมัติโครงการฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อโปรดทร...
โดย osm006
เมื่อ 22 พ.ย. 2019, 10:37
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ปีงบประมาณ 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1727

Re: สรุปข้อมูลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง สบย. ขอติดตามสรุปข้อมูลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภาพรวม CUP) โดยขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งข้อมูลฯ ที่ E-mail : ninewness@hotmail.com หรือ osm006 (นิ) ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2...
โดย osm006
เมื่อ 08 ต.ค. 2019, 09:52
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: สรุปข้อมูลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562
ตอบกลับ: 1
แสดง: 587
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง