พบ 13 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่าง แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร่าง ประกอบด้วย 1) ใบเสนอราคาอย่างน้อย 1 ใบ 2) สเป็ค https://forms.gle/SB8wCF3kwRRBbrmU9 ตรวจสอบรายการที่บันทึกเข้ามาในระบบ ลิ้งค์ด้านล่างนี้ :arrow: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKg-...
โดย osm007
เมื่อ 17 มิ.ย. 2020, 09:50
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 406

สำรวจพัสดุ/ครุภัณฑ์ COVID-19

แบบสำรวจพัสดุ/ครุภัณฑ์ COVID-19 สามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 กรอกข้อมูลตามลิ้ง :arrow: https://forms.gle/AcaXGdDhLuzbCXRM9 สามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือรายการที่ถูกเสนอเข้ามาทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VzURk6Kf...
โดย osm007
เมื่อ 31 มี.ค. 2020, 13:53
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: สำรวจพัสดุ/ครุภัณฑ์ COVID-19
ตอบกลับ: 0
แสดง: 269

สำรวจครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 3-5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ :arrow: ขอสำรวจครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 3-5 ปี (พ.ศ.2564-2568) สามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 :!: กรณีเป็นครุภัณฑ์ให้ใช้ลิ้งที่ 1 ลิ้งค์ที่ 1.1 https://forms.gle/pDe7k3WdvN8GQiU97 และตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่กรอกแล้วในลิ้งค์ที่ ...
โดย osm007
เมื่อ 25 ธ.ค. 2019, 15:03
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: สำรวจครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 3-5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 507

สำรวจครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 3-5 ปี (พ.ศ.2564-2568)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ :arrow: ขอสำรวจครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 3-5 ปี (พ.ศ.2564-2568) สามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 :!: ตามลิ้งค์นี้ :arrow: https://forms.gle/SB9Z9cE8cmpQ8fVh8 หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ https://www.img.in.th/im...
โดย osm007
เมื่อ 25 ธ.ค. 2019, 14:55
 
บอร์ด: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA)
หัวข้อ: สำรวจครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 3-5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 72

Re: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 คลังเภสัชกรรม (ครุภัณฑ์ที่มิใช่ยา)
โดย osm007
เมื่อ 29 พ.ย. 2019, 11:05
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
ตอบกลับ: 5
แสดง: 783

Re: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

งบลงทุน 2563
โดย osm007
เมื่อ 29 พ.ย. 2019, 11:03
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
ตอบกลับ: 5
แสดง: 783

Re: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 คลังทันตกรรม
โดย osm007
เมื่อ 29 พ.ย. 2019, 10:56
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
ตอบกลับ: 5
แสดง: 783

Re: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 คลังเทคนิคการแพทย์
โดย osm007
เมื่อ 29 พ.ย. 2019, 10:54
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
ตอบกลับ: 5
แสดง: 783

Re: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 คลังเภสัชกรรม
โดย osm007
เมื่อ 29 พ.ย. 2019, 10:44
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
ตอบกลับ: 5
แสดง: 783

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

แผนการจัดหาวัสดุปี 2563
สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยคลิกที่ Link ด้านล่าง
>>>> แผนการจัดการวัสดุ ปี 2563
โดย osm007
เมื่อ 27 พ.ย. 2019, 10:25
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
ตอบกลับ: 5
แสดง: 783

สรุปการตรวจราชการกรณีปกติ จ.สุโขทัย รอบที่ 2/2562

สรุปการตรวจราชการกรณีปกติ จ.สุโขทัย รอบที่ 2/2562
https://drive.google.com/open?id=1Fh-W1 ... QMZ_5J63xd

SKT2 _Present ควบคุมโรค Edit.pdf
(2.41 MiB) ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
SKT2_บทสรุปผู้บริหาร กรมควบคุมโรค.pdf
(122.13 KiB) ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
1_สุโขทัย.pdf
(722.12 KiB) ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
2_สุโขทัย pre.pdf
คณะ2_สุโขทัย
(1.91 MiB) ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
3 สุโขทัย.pdf
คณะ3_สุโขทัย
(5.57 MiB) ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
โดย osm007
เมื่อ 26 ก.ค. 2019, 10:59
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: สรุปการตรวจราชการกรณีปกติ จ.สุโขทัย รอบที่ 2/2562
ตอบกลับ: 0
แสดง: 243

Re: แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

จากแบบสำรวจงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ได้รับการตอบกลับจาก 1. เวชระเบียนและสถิติ 5 รายการ 2. คลินิกจักษุ 3 รายการ 3. เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 12 รายการ 4. ศูนย์เครื่องมือพิเศษ 1 รายการ 5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 รายการ 6. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 9 รายการ 7.กล...
โดย osm007
เมื่อ 11 มิ.ย. 2019, 10:27
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
ตอบกลับ: 2
แสดง: 653

แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ตามลิ้งค์ด้านล่าง https://drive.google.com/open?id=1bvPklP1JP8tWEfXMHEWIA1eKTyT74tYojc5sX_hhtTg หน่วยงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ที่ส่งเข้าแล้วตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://docs.google.com/...
โดย osm007
เมื่อ 22 พ.ค. 2019, 11:39
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
ตอบกลับ: 2
แสดง: 653

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron