พบ 23 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

แจ้งงานศพ

ด้วย นางลำเพย หนองรั้ง ภรรยาของ นายพล หนองรั้ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ รปภ. ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ วัดวังลึก อ-เภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น. วันที่ 11-15 มีนาคม 2564 2.พิธีฌาปนกิจ วันที่ 16 มีนาคม 256...
โดย ado025
เมื่อ 12 มี.ค. 2021, 15:55
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 69

แจ้งงานศพ

ด้วย นางอุไร เสือมั่น มารดาของ นางอารีย์ เตชะพุฒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน การพยาบาล หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ บ้านเลขที่ 116 ม.4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. วันที่ 17-19 ก.พ....
โดย ado025
เมื่อ 18 ก.พ. 2021, 15:38
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 59

แจ้งงานศพ

ด้วย นายประเมิน มีเจริญ บิดาของ นางสมจิตร์ เงินนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน บริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ วัดหนองรั้งเหนือ ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. วันที่ 6 - 9 ก.พ. 64 2.พิธีฌา...
โดย ado025
เมื่อ 08 ก.พ. 2021, 10:08
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 93

แจ้งงานศพ

ด้วย นายแสวง ตาลประเสริฐ บิดาของ นางสาววิจิตรา ตาลประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงาน เวชระเบียน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ วัดศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. วันที่ 11-13 มกราคม 2564 2.พิธีฌาปนกิจ...
โดย ado025
เมื่อ 12 ม.ค. 2021, 11:32
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 89

แจ้งงานศพ

ด้วย นายรวม แก้วประเสริฐ บิดาของ นายรณรงค์ แก้วประเสริฐ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงาน พยาธิวิทยาคลีนิค โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ วัดศรีนิโครธาราม ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. วันที่ 6 - 8 ธ.ค....
โดย ado025
เมื่อ 07 ธ.ค. 2020, 10:05
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 156

แจ้งงานศพ

ด้วย นายสุรินทร์ ปรุงเสริม บิดาของ นางรุ่งนภา มั่นสวาทะไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงาน การเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. วันที่ 6 - 9...
โดย ado025
เมื่อ 07 ธ.ค. 2020, 10:00
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 115

แจ้งงานศพ

ด้วย นายฉลอง รินทมาตย์ บิดาของ นางสาวรัชนีกร รินทมาตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ บ้านเลขที่ 125/1 ม.4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. วันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ...
โดย ado025
เมื่อ 30 พ.ย. 2020, 11:51
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 133

แจ้งงานศพ

ด้วย นางทล่ำ อนันตะ มารดาของ นายวีระ อนันตะ ตำแหน่ง พนักงานห้องยา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ บ้านเลขที่ 47/2 ม.8 ต.คลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. ระหว่างวันที่ 21 - 24 พ.ย. 2563 2.พิธีฌา...
โดย ado025
เมื่อ 24 พ.ย. 2020, 16:03
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 136

แจ้งงานศพ

ด้วย นายรวย เพ็ญศรี บิดาของ นางสาวรุจีพร เพ็ญศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ วัดนิคมศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ระ...
โดย ado025
เมื่อ 05 ต.ค. 2020, 10:10
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 136

แจ้งงานศพ

ด้วย ร.ต.ท.สุริยันต์ เต็มแบบ บิดาของ นางสาวสุธาสินี เต็มแบบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ วัดหนองแหน ต.วัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - ...
โดย ado025
เมื่อ 02 ต.ค. 2020, 12:05
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 141

แจ้งงานศพ

ด้วย นางธนิดา ทรัพย์สุข มารดาของ นางสาวณัฐฐิรา บุญกลิ่น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ บ้านเลขที่ 2/5 หมู่ 10 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ระหว่างวันที่ ...
โดย ado025
เมื่อ 31 ส.ค. 2020, 10:06
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 201

แจ้งงานศพ

ด้วย นายละคร แก้วดวงดี ซึ่งเป็นบิดาของ นางกิตติวรา อนันตะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2...
โดย ado025
เมื่อ 11 ส.ค. 2020, 11:13
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 181

แจ้งงานศพ

ด้วย นายชนะ เชื้อผู้ดี บิดาของ นางวนิดา เชื้อผู้ดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ บ้านเลขที่ 23 หมู่ 3 ต.ย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 256...
โดย ado025
เมื่อ 10 ส.ค. 2020, 09:32
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 198

แจ้งงานศพ

ด้วย นางน้อย จันทร์เดช มารดาของ นางประนอม เชื้อกุณะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ วัดคลองโปร่ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 2.พิธีฌา...
โดย ado025
เมื่อ 29 ก.ค. 2020, 15:30
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 174

แจ้งงานศพ

ด้วย นายกลม ชูพันธ์ บิดาของ นพ.เกตุ ชูพันธ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานที่สำนักงานแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ วัดเกาะไม้แดง ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1.สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. ระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค. 2563 2.พิธีฌาปน...
โดย ado025
เมื่อ 21 พ.ค. 2020, 13:11
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งงานศพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 297
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron