พบ 325 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.ทุกท่าน/ทุกหน่วยงานทราบ ศูนย์ ICT จะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมระบบงาน รพ. (HOSxP) และระบบเครือข่ายสารสนเทศ รพ. ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไ...
โดย ict003
เมื่อ 18 ก.ค. 2019, 10:39
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 259

ขอความร่วมมือติดตั้ง Application "สุโขทัย Connect"

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ขอความร่วมมือประชาชนติดตั้ง Application "สุโขทัย Connect" และตอบแบบสำรวจการติดตั้งโปรแกรม "สุโขทัย Connect" คลิกที่นี่ >>> เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิกที่นี่ >>> เพื่อตอบแบบสำรวจการติดตั้งโปรแกรม "สุโขทัย Connec...
โดย ict003
เมื่อ 03 พ.ค. 2019, 17:14
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอความร่วมมือติดตั้ง Application "สุโขทัย Connect"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 401

แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.ทุกท่าน/ทุกหน่วยงานทราบ ศูนย์ ICT จะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ...
โดย ict003
เมื่อ 04 ก.พ. 2019, 09:25
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 248

แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.ทุกท่าน/ทุกหน่วยงานทราบ ศูนย์ ICT จะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมระบบงาน รพ. (HOSxP) และระบบเครือข่ายสารสนเทศ รพ. ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป...
โดย ict003
เมื่อ 09 ม.ค. 2019, 12:00
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 185

Planfin ปี 2562

1. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย-2562
2. รายงานการประชุม คกก.บริหารการเงินการคลัง ครั้งที่ 4/2562
report-CFO-4-2561.pdf
(693.87 KiB) ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
โดย ict003
เมื่อ 27 ธ.ค. 2018, 15:05
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: Planfin ปี 2562
ตอบกลับ: 0
แสดง: 181

แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562

แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562
ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
1. แนวทางการแผยแพร่ข้อมูล
2. คำสั่งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมุลบนเว็บไซต์
โดย ict003
เมื่อ 26 ธ.ค. 2018, 09:06
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562
ตอบกลับ: 1
แสดง: 820

แนวทางการตรวจสอบบุคลลในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

แนวทางการตรวจสอบบุคลลในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ลงวันที่ 30 พ.ย.61)
ssw_ประกาศแนวทางการปฏิบัติ.pdf
(231.42 KiB) ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ssw_หนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติ.pdf
(235.85 KiB) ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
โดย ict003
เมื่อ 30 พ.ย. 2018, 11:30
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: แนวทางการตรวจสอบบุคลลในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ตอบกลับ: 0
แสดง: 141

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 (ลงวันที่ 26 กย.61)
plan-sto-2562.pdf
(516.46 KiB) ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
โดย ict003
เมื่อ 30 พ.ย. 2018, 11:10
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
ตอบกลับ: 0
แสดง: 218

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ssw_คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดประกาศ.pdf 2. แบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ssw_แบบการเผยแพร่ข้อมูล-EB1.pdf ssw_แบบการเผยแพร่ข้อมูล-EB2.pdf ssw_แบบการเผยแพร่ข้อมูล-EB4.pdf 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการค...
โดย ict003
เมื่อ 30 พ.ย. 2018, 10:10
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 245

แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.ทุกท่าน/ทุกหน่วยงานทราบ ศูนย์ ICT จะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมระบบงาน รพ. (HOSxP) และระบบเครือข่ายสารสนเทศ รพ. ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้...
โดย ict003
เมื่อ 09 ต.ค. 2018, 10:59
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 352

แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.ทุกท่าน/ทุกหน่วยงานทราบ ศูนย์ ICT จะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมระบบงาน รพ. (HOSxP) และระบบเครือข่ายสารสนเทศ รพ. ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป...
โดย ict003
เมื่อ 04 ก.ค. 2018, 16:53
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 595

เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์ฯ

ตามที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้รับบริจาคโปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์แบบออนไลน์ จากร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำหรับให้ใช้งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ศูนย์ ICT ขอเชิญบุคลากรของ รพ.ศรีสังวรสุโข...
โดย ict003
เมื่อ 22 พ.ค. 2018, 11:40
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์ฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 381

แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.ทุกท่าน/ทุกหน่วยงานทราบ ศูนย์ ICT จะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมระบบงาน รพ. (HOSxP) สำหรับรองรับระบบการรับชําระเงินผ?านเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส? (Electronic Data Captu...
โดย ict003
เมื่อ 02 พ.ค. 2018, 11:04
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 493

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย "บัตรประชาชน"

ดีเดย์!! 4 พค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย ?บัตรประชาชน? ประเภทผู้ป่วยนอก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมบัญชีกลาง โทร. 02 270 6400
www.cgd.go.th
inetdoc.pdf
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และส่วนราชการ)
(446.12 KiB) ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
cgd-1.jpg
cgd-1.jpg (39.03 KiB) เปิดดู 1095 ครั้ง
cgd-21.jpg
cgd-21.jpg (80.35 KiB) เปิดดู 1097 ครั้ง
cgd-31.jpg
cgd-31.jpg (67.21 KiB) เปิดดู 1101 ครั้ง
cgd-41.jpg
cgd-41.jpg (82.63 KiB) เปิดดู 1107 ครั้ง
โดย ict003
เมื่อ 20 เม.ย. 2018, 13:35
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย "บัตรประชาชน"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 822
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง