พบ 340 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ขอความร่วมมือการตอบแบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล"

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล" ครั้งที่ 10 (เปิดตอบรับถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) คลิกที่นี่ >>>> ตอบแบบสำรวจ เพื่อสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ url : htt...
โดย ict003
เมื่อ 19 เม.ย. 2021, 11:06
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอความร่วมมือการตอบแบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 220

เชิญส่งสรุปปัญหาการใช้งานโปรแกรม HOSxP XE

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/สำนักงาน/งาน ทุกหน่วยงาน ตามที่ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม HOSxP XE Version 4 ใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา...
โดย ict003
เมื่อ 24 ก.พ. 2021, 13:31
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: เชิญส่งสรุปปัญหาการใช้งานโปรแกรม HOSxP XE
ตอบกลับ: 0
แสดง: 463

ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ

ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เรื่อง ปรับอัตราค่าห้องพิเศษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

RoomCost_25122563.PDF
(140.73 KiB) ดาวน์โหลด 178 ครั้ง

RoomCost-25122563.jpg
RoomCost-25122563.jpg (43.16 KiB) เปิดดู 1412 ครั้ง
โดย ict003
เมื่อ 21 ธ.ค. 2020, 11:28
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 847

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2563

ssw_ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์-2563.pdf
(974.75 KiB) ดาวน์โหลด 104 ครั้ง


ssw_ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์-2563_Page_1.jpg
ssw_ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์-2563_Page_1.jpg (63.42 KiB) เปิดดู 281 ครั้ง

ssw_ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์-2563_Page_2.jpg
ssw_ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์-2563_Page_2.jpg (72.28 KiB) เปิดดู 293 ครั้ง
โดย ict003
เมื่อ 27 พ.ย. 2020, 16:56
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ 2563
ตอบกลับ: 0
แสดง: 212

เชิญอบรมการใช้งานโปรแกรม BMS-Inventory

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/สำนักงาน/งาน ทุกหน่วยงาน ขอเชิญ จนท. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม BMS-Inventory (โปรแกรมคลังสินค้า) การใช้งานระบบคลังย่อย การเบิกสินค้า, การตัดจ่ายสินค้า, การตัดจ่ายและการใช้งานบันทึกตัดจ่าย Realtime, ทดสอบระบบการใช้งาน (UT) ระหว่างวันที่ 25...
โดย ict003
เมื่อ 18 พ.ย. 2020, 13:16
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: เชิญอบรมการใช้งานโปรแกรม BMS-Inventory
ตอบกลับ: 0
แสดง: 570

Re: บัญชีรายชื่อผู้ร่วมงาน ปธพ.

บัญชีรายชื่อผู้ร่วมงาน ปธพ. ส่งไม่เกิน วันที่ 16 ตุลาคม 2563
***เฉพาะกลุ่มภาระกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนฯ กลุ่มทุติยภูมิและตติยภูมิ
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ขอบคุณค่ะ
sw-บัญชีรายชื่อผู้ร่วมงาน-ปธพ..xls
(30.5 KiB) ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
โดย ict003
เมื่อ 15 ต.ค. 2020, 16:24
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: บัญชีรายชื่อผู้ร่วมงาน ปธพ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 584

HOSxP V4 เชิญเข้าร่วมอบรมจำลองการใช้งาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/สำนักงาน/งาน ทุกหน่วยงาน ตามที่ รพ. ได้ดำเนินการอบรมการใช้งาน โปรแกรมและบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ (HOSxP V4) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น ขอเชิญ จนท. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมจำลองการใช้งาน HOSxP V4 สำหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกั...
โดย ict003
เมื่อ 23 ก.ย. 2020, 11:41
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: HOSxP V4 เชิญเข้าร่วมอบรมจำลองการใช้งาน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 658

HOSxP V4 เชิญ จนท.รพ. เข้าร่วมอบรมการใช้งาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/สำนักงาน/งาน ทุกหน่วยงาน ตามที่ รพ. ได้ดำเนินการปรับปรุง โปรแกรมและบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ (HOSxP V4) และกำหนดการอบรมการใช้งาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ณ อาคารพิเศษ 6 รอบฯ ชั้น 4 และชั้น 5 นั้น ขอเชิญ จนท. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมการใ...
โดย ict003
เมื่อ 18 ส.ค. 2020, 12:45
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: HOSxP V4 เชิญ จนท.รพ. เข้าร่วมอบรมการใช้งาน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 711

ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการสื่อการเรียนระบบ 2 ภาษา

ด้วย กองกลาง สำนักงานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือ บจ.เอนนี่ (ประเทศไทย) ที่ ANY0703/2563 ลว. 29 กค. 63 ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการสื่อการเรียนระบบ 2 ภาษา “Smart Nation Solution-International Language Series (SNS)” สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมประสิทธิภ...
โดย ict003
เมื่อ 14 ส.ค. 2020, 10:47
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการสื่อการเรียนระบบ 2 ภาษา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 245

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 https://web.ocsc...
โดย ict003
เมื่อ 22 ก.ค. 2020, 19:56
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 348

แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ. ทุกท่าน/ทุกหน่วยงานทราบ ด้วยวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์ ICT จะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) เพื่อทำการตรวจสอบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะไม...
โดย ict003
เมื่อ 16 ก.ค. 2020, 13:14
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 273

ประกาศ ฌกส. กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี และเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกสมทบ (ประกาศมีผลใช้บังคับสำหรับผู้ที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารบรรณ กลุ่มงาน...
โดย ict003
เมื่อ 05 พ.ค. 2020, 15:54
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศ ฌกส. กระทรวงสาธารณสุข
ตอบกลับ: 0
แสดง: 424
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron