พบ 2138 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ภาพกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"

5 เมษายน 2560 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"
เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการได้ใช้ส้วมสาธารณที่สะอาดเพียงพอและปลอดภัย
โดย mav003
เมื่อ 07 เม.ย. 2017, 10:11
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ภาพกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"
ตอบกลับ: 3
แสดง: 1975

ภาพกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคาร 50 ปี ศรีสังวร โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีสั...
โดย mav003
เมื่อ 07 เม.ย. 2017, 10:01
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ภาพกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ตอบกลับ: 5
แสดง: 1997

รับโล่รางวัล 5ส. 3ก. ดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการ ?โรงพยาบาลสะอาด น่าอยู่ ปราศจากเชื้อ ของกระทรวงสาธารณสุข? เพื่อพัฒนาสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน โดยได้พิจารณาประเมินโรงพยาบาลดีเด่นของแต่ละเขต 1 โรงพยาบาล จำนวน 12 โรงพยาบาล ในงานประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุ...
โดย mav003
เมื่อ 10 ก.ค. 2016, 12:04
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับโล่รางวัล 5ส. 3ก. ดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
ตอบกลับ: 3
แสดง: 1114
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron