พบ 325 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

เชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการเขต2 ปี 2564

เขตสุขภาพที่ 2 จัดประชุมวิชการประจำปี 2564 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 25464 ณ. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เชิญชวนบุคลากรส่งผลงานวิชการ วิจัย R2R CQI นวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอฯรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ส่งผลงานตั้งแต่ 25 มกราคม -21 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง http://203.157.71.172/academic ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บุญญรัต...
โดย nur004
เมื่อ 01 ก.พ. 2021, 11:11
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการเขต2 ปี 2564
ตอบกลับ: 2
แสดง: 56

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนองานวิชาการสาธารณสุจังหวัดสุโขทัย

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปี 2564 ประชุมวิชการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย Sukhothai New Normal ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ จ.สุโขทัย เชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งผลงาน วิจัย R2R CQI นวัตกรรม ร่วมนำเสนอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ส่งภายในวัน...
โดย nur004
เมื่อ 01 ก.พ. 2021, 10:52
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนองานวิชาการสาธารณสุจังหวัดสุโขทัย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 36

สสจสุโขทัย_แจ้งเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย แจ้งเปิดรับผลงานวิชาการเพื่อรับพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย รับผลงาน 4 ประเภท วิจัย ,R2R, CQI, นวัตกรรม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บโซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย https://www.skto.moph.go.th
โดย nur004
เมื่อ 18 พ.ย. 2020, 13:14
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: สสจสุโขทัย_แจ้งเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 126

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการลงวารสาร สคร.2

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก ฉบับปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนบุคลากรส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารเล่มดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
โดย nur004
เมื่อ 09 ก.ย. 2020, 16:33
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการลงวารสาร สคร.2
ตอบกลับ: 0
แสดง: 160

แจ้งยกเลิกประชุมวิชการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 แจ้งยกเลิกการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 (covid 19)
โดย nur004
เมื่อ 17 มิ.ย. 2020, 16:22
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แจ้งยกเลิกประชุมวิชการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2
ตอบกลับ: 0
แสดง: 172

ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่นปี 2563

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนส่งผลงาน R2R เข้าประกวด ผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2563 ส่งผลงานภายในวันที่่ 1 เมษายน-27 พฤษภาคม 63 ส่งผลงานผ่าน http://www.r2rthailand.org สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลไปที่ r2r.thai@gmail.com หรือ facebook R2R Thailand Fanclub ผลงาน 7 สาขา ด...
โดย nur004
เมื่อ 15 พ.ค. 2020, 16:38
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่นปี 2563
ตอบกลับ: 0
แสดง: 241

เลื่อนประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่2

แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 เนื่องด้วยสถานการการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลื่อนจากวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ.โรงแรมโฆษิตฮิลล์ฺ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ. โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณูโลก รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา
โดย nur004
เมื่อ 13 เม.ย. 2020, 11:00
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เลื่อนประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่2
ตอบกลับ: 0
แสดง: 247

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2563

เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2563 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม -1เมษายน 2563 ณ.โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม นำเสนอ...
โดย nur004
เมื่อ 27 ก.พ. 2020, 10:24
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญชวนส่งผลงานวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2563
ตอบกลับ: 1
แสดง: 264

แจ้งเลื่อนประชุมวิชการและรับผลงานวิชาการ สสจ จังหวัดสุโข

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัยแจ้งเลื่อนประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 จากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.สุโขทัย และเลื่อนเวลารับผลงานภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประเภทผลงาน 1 วิจัย 2 R...
โดย nur004
เมื่อ 30 ม.ค. 2020, 14:49
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แจ้งเลื่อนประชุมวิชการและรับผลงานวิชาการ สสจ จังหวัดสุโข
ตอบกลับ: 0
แสดง: 139

เชิญส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่2 ปี 2563

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ.โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทผลงาน 1 วิจัย 2 R2R 3 CQI 4 นวัตกรรม ตามแบบฟอร์มนำเสนอแต่ละประเภทที่แนบมา ส่งผลงานผ่านผู้ประสานงานประจำจังหวัด(สำนักงานสาธา...
โดย nur004
เมื่อ 30 ม.ค. 2020, 14:34
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่2 ปี 2563
ตอบกลับ: 1
แสดง: 184
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง