พบ 133 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ประกาศ สหกรณ์เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรสมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2559 และพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 21-22 พ.ย. 2559 ท่านสมาชิกผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 152 ห...
โดย ict001
เมื่อ 18 ต.ค. 2016, 14:28
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศ สหกรณ์เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรสมาชิก
ตอบกลับ: 0
แสดง: 665

การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2560

ฝ่ายพัสดุ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนวัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบฟอร์มรายการวัสดุที่แนบมาพร้อมนี้ โดยแยกประเภทวัสดุแต่ละประเภทลงในแบบฟอร์ม และส่งคืน...ฝ่ายพัสดุ ภายใน 5 สิงหาคม 2559 โดยส่ง mail ของโรงพยาบาล (http://goo.gl/YH5aj8) เป็น files มาที่ User : qic002 ติดต่อสอบถาม...
โดย ict001
เมื่อ 26 ก.ค. 2016, 11:07
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2560
ตอบกลับ: 0
แสดง: 730

แจ้งผล...การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด
ได้เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 9-18 พ.ย. 58 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
โดย ict001
เมื่อ 30 พ.ย. 2015, 15:16
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งผล...การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 658

ประกาศ...รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ชั้น 2 อาคารเวชกรรมฟื้นฟู โทร 05-5682-030 ต่อ 152 ในเวลาราชการ
โดย ict001
เมื่อ 13 พ.ย. 2015, 13:48
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศ...รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 874

สหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสัวรสุโขทัย
จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2558
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 58 ถึง 18 พ.ย.58 ในเวลาราชการ
สมาชิกฯ ผู้ประสงค์จะขอรับทุน สามารถ download เอกสารได้ที่นี่
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ สหกรณ์ โทร. 152
โดย ict001
เมื่อ 09 พ.ย. 2015, 13:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: สหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ตอบกลับ: 0
แสดง: 697

คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต จากห้องประชุม สป

ตามที่ สป ได้... ขอเชิญประชุม VDO Conference (Polycom) แนวปฏิบัติการให้โลหิตฯ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุข จะมีการจัดประชุม VDO Conference (Polycom) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 ? 12.00 น. เรื่องแนวปฏิบัติการให้โลหิตฯ ในประเด็น ขั้นตอนการให้โลหิตผู้ป่วย workflow and SOP in blood...
โดย ict001
เมื่อ 15 ต.ค. 2015, 09:34
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต จากห้องประชุม สป
ตอบกลับ: 0
แสดง: 762

App ตรวจสอบค่าไฟฟ้าฯ บนโทรศัพท์มือถือ

App Epayssw
เป็นโปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้าและน้ำประปา บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่พักอาศัยในโรงพยาบาล
สามารถเข้าไป Download ได้ที่ Play สโตร์ สำหรับมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น
ท่านที่ใช้ Iphone, Nokia ต้องขออภัยครับ ใช้ไม่ได้

ขั้นตอนการ Download app ดั่งภาพด้านล่าง
โดย ict001
เมื่อ 25 ก.ย. 2013, 11:05
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: App ตรวจสอบค่าไฟฟ้าฯ บนโทรศัพท์มือถือ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 693

ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๖

ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข
ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา
ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา
ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย
โดย ict001
เมื่อ 01 ม.ค. 2013, 09:31
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๖
ตอบกลับ: 1
แสดง: 941

Re: ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ที่พักอาศัยใน รพ.

ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2555
เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยในโรงพยาบาล สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า ได้แล้วครับ
โดย ict001
เมื่อ 07 ธ.ค. 2012, 13:39
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ที่พักอาศัยใน รพ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1703

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บัดนี้ คณะักรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรสมาชิกที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้
โดย ict001
เมื่อ 28 พ.ย. 2012, 09:24
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ตอบกลับ: 1
แสดง: 945

รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวร โทร.055-682-030 ต่อ 152 หรือดูร...
โดย ict001
เมื่อ 15 พ.ย. 2012, 10:34
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2556
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1019

ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ที่พักอาศัยใน รพ.

เรียน เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยในโรงพยาบาล ด้วยศูนย์ ไอซีที และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบจดหน่วยค่าไฟฟ้าบ้านพัก ได้จดหน่วยไฟฟ้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 และประมวลผลข้อมูล เพื่อแจ้งหักค่าไฟฟ้าจากเงินเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2555 เสร็จแล้ว จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยใน รพ. เ...
โดย ict001
เมื่อ 08 พ.ย. 2012, 10:06
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ที่พักอาศัยใน รพ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1703
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron