พบ 133 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: ชาวบ้านหมี่ผิดตรงไหน

:arrow:


อาคารสิรินธรโรงพยาบาลบ้านหมี่
โดย ict001
เมื่อ 07 ก.ย. 2010, 11:45
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ชาวบ้านหมี่ผิดตรงไหน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1425

ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ได้ทำการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ตามประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงแจ้งให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน http://www.srisangworn.go.th/home/leonet/cssw/pic01_r.jpg http://www.srisangworn.go&...
โดย ict001
เมื่อ 27 ส.ค. 2010, 10:23
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2184

ชาวบ้านหมี่ผิดตรงไหน

จากวารสารคลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2553 ท่านเลขาธิการแพทยสภา ได้เขียนบทความ "ชาวบ้านหมี่ผิดตรงไหน" ไว้ มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับ http://www.srisangworn.go.th/home/leonet/banmee/F1_resize.jpg http://www.srisangworn.go.th/home/leone...
โดย ict001
เมื่อ 20 ส.ค. 2010, 17:14
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ชาวบ้านหมี่ผิดตรงไหน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1425

Logo โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่

โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม
รูปภาพ
โดย ict001
เมื่อ 02 ก.ค. 2010, 12:54
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: Logo โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 3014

ภาพอบรมเพิ่มทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ


ภาพบรรยากาศ การอบรมตามโครงการเสริมทักษะด้านสารสนเทศและคอมพิวเตณ์ ประจำปี 2553 ได้เริ่มอบรมมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา

รุ่นที่ 1 -อบรมในวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2553


โดย ict001
เมื่อ 19 พ.ค. 2010, 12:28
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ภาพอบรมเพิ่มทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 853

ร่างข้อบังคับสหกรณ์

เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ตามรายละเอียดดังนี้ 1. หนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ http://www.sri...
โดย ict001
เมื่อ 03 พ.ค. 2010, 20:24
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ร่างข้อบังคับสหกรณ์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2378

พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๓
โดย ict001
เมื่อ 03 เม.ย. 2010, 20:22
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน
ตอบกลับ: 4
แสดง: 2239

Re: ข่าวดี สมาชิกสหกรณ์โปรดทราบ

สมาชิกทุกท่านรีบๆ กันหน่อยนะครับ
โดย ict001
เมื่อ 26 มี.ค. 2010, 11:42
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ข่าวดี สมาชิกสหกรณ์โปรดทราบ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1469

ข่าวดี สมาชิกสหกรณ์โปรดทราบ

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ได้มีมติให้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข เงินกู้สามัญ ดังนี้ 1. สมาชิกที่เป็น ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขยายงวดการชำระหนี้สามัญ จากเดิม 84 งวด เป็น 96 งวด 2. สมาชิกที่เป็น พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มวงเงินกู้สามัญ จาก 150,000 บาท เป็...
โดย ict001
เมื่อ 24 มี.ค. 2010, 09:12
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ข่าวดี สมาชิกสหกรณ์โปรดทราบ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1469

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ รพ. ปฏิบัติงาน

http://www.srisangworn.go.th/home/leonet/Or/o01.jpg http://www.srisangworn.go.th/home/leonet/Or/o02.jpg http://www.srisangworn.go.th/home/leonet/Or/o03.jpg http://www.srisangworn.go.th/home/leonet/Or/o04.jpg htt...
โดย ict001
เมื่อ 10 มี.ค. 2010, 15:49
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ รพ. ปฏิบัติงาน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2134

ผอ. แนะนำให้ศึกษา PMQA E-learning

ผอก. รพ. แนะนำพี่น้องศรีสังวร ให้ดูและศึกษา โดย E-learning
"เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"
ต้องใช้เวลาดูและศึกษานานหน่อยแต่มีประโยชน์อย่างมาก

สนใจคลิกไปดูและศึกษาได้ที่นี่ครับ


คู่มือและวิธีการเข้าศึกษา
โดย ict001
เมื่อ 05 มี.ค. 2010, 15:51
 
บอร์ด: KM
หัวข้อ: ผอ. แนะนำให้ศึกษา PMQA E-learning
ตอบกลับ: 2
แสดง: 2776

รายงานประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2552

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด
วันที่ 27 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร


- สนใจ คลิกดูรายงานได้ที่นี่ครับ -
โดย ict001
เมื่อ 03 มี.ค. 2010, 17:32
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รายงานประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2552
ตอบกลับ: 0
แสดง: 811

ตรุษจีนปีนี้ที่ปากน้ำโพ

http://www.srisangworn.go.th/home/leonet/207.gif http://wb.srisangworn.go.th/dl/Happynewyear_chinesesmix.mp3 คลิกชมภาพและบรรยายกาศงานตรุษจีนปากน้ำโพ http://www.youtube.com/v/HpMG1rRFk7U&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b&hl ...
โดย ict001
เมื่อ 12 ก.พ. 2010, 10:39
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรุษจีนปีนี้ที่ปากน้ำโพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1555

วีดีโอการอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

วีดีโอ การอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด คลิกเพื่อรับชมได้ทันที ช่วงที่ 1 http://192.168.0.37/home/leonet/it/M2U00129.flv ช่วงที่ ...
โดย ict001
เมื่อ 18 ม.ค. 2010, 13:27
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: วีดีโอการอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1133
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron