พบ 160 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: โรงทานศัลยกรรมชาย3

อิ่มบุญ
โดย msw003
เมื่อ 04 เม.ย. 2012, 13:21
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงทานศัลยกรรมชาย3
ตอบกลับ: 6
แสดง: 1932

Re: โรงทานศัลยกรรมชาย3

ส่งใจไปกับบุญ
โดย msw003
เมื่อ 04 เม.ย. 2012, 13:18
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงทานศัลยกรรมชาย3
ตอบกลับ: 6
แสดง: 1932

Re: โรงทานศัลยกรรมชาย3

ขอบคุณในจิตเมตตาคะ
โดย msw003
เมื่อ 04 เม.ย. 2012, 13:13
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงทานศัลยกรรมชาย3
ตอบกลับ: 6
แสดง: 1932

โรงทานศัลยกรรมชาย3

อนุโมทนาบุญด้วยคะ
โดย msw003
เมื่อ 04 เม.ย. 2012, 13:10
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงทานศัลยกรรมชาย3
ตอบกลับ: 6
แสดง: 1932

Re: โรงทานศัลยกรรมชายครั้งที่2

[size=200]ขอบคุณทุกความเมตตาคะ[/size]
โดย msw003
เมื่อ 29 มี.ค. 2012, 14:04
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงทานศัลยกรรมชายครั้งที่2
ตอบกลับ: 8
แสดง: 2285

โรงทานศัลยกรรมชายครั้งที่2

อีกครั้ง..จากโรงทาน
โดย msw003
เมื่อ 29 มี.ค. 2012, 14:01
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงทานศัลยกรรมชายครั้งที่2
ตอบกลับ: 8
แสดง: 2285

Re: โรงทานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

คำว่า..ทาน..มีความหมาย 2 ประการคือ..ชนทั้งหลายพึงให้โดยเจตนานี้ เป็นการเอาเจตนาเป็นเหตุแห่งการให้นั้น อีกประการหนึ่ง ทานเป็นสิ่งของอันใดที่ชนทั้งหลายพึงให้ ในความหมายนี้คือวัตถุทาน ดังนั้นการทำทานจึงส่งผลให้ขณะเวลาจิตจะปฏิสนธิในภพภูมิใหม่สามารถนำให้เกิดในกามสุคติภูมิ คือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวด...
โดย msw003
เมื่อ 26 มี.ค. 2012, 17:13
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงทานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
ตอบกลับ: 10
แสดง: 4577

Re: โรงทานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

โรงทานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
โดย msw003
เมื่อ 26 มี.ค. 2012, 11:29
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: โรงทานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
ตอบกลับ: 10
แสดง: 4577
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง