หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

โพสต์โพสต์แล้ว: 09 ต.ค. 2020, 10:41
โดย hum007
หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (เป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล)
***รอบนี้ไม่แจกเป็นกระดาษนะคะ***
สามารถดูข้อมูลของแต่ละบุคคล ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS-NonHR)
โดยสามารถสมัครเพื่อเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://hrops.moph.go.th/Personnel/
สำหรับคู่มือการดูหนังสือแจ้งผลเลื่อนเงินเดือนจากระบบ Non-HR สามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ http://bit.ly/2FWIt8h
(เพื่อการก้าวเข้าสู่ระบบสิ่งแวดล้อมไร้กระดาษ สร้างความเข้าใจและตระหนักหันมาใช้กระดานแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น พร้อมลดกระดาษ)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ โทร. 1305, 1306