หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม

โพสต์โพสต์แล้ว: 03 ธ.ค. 2020, 15:52
โดย hum007
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)
รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 64