หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวันลา

โพสต์โพสต์แล้ว: 15 ม.ค. 2021, 11:30
โดย hum007
แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ. ทุกท่าน
ด้วยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ได้รวบรวมจำนวนวันลา เพื่อใช้เป็นสถิติตั้งต้นเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนให้ทุกท่านเริ่มใช้โปรแกรมวันลาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
***หากสถิติจำนวนวันลาไม่ตรงกับความเป็นจริง
โปรดแจ้ง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ราตรี โทร. 1305, 1306)
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ (ICT) (สุจินต์ โทร.2143, 2144)