โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft

สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft

สารพัดเรื่อง ที่เข้ากับหัวข้ออื่นไม่ได้ ส่งมาได้ที่หัวข้อนี้

สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft

โพสต์โดย digiman เมื่อ 26 พ.ย. 2005, 11:43

สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า Ft เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามภาวะต้นทุนการผลิต การจัดส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าทั้งฝ่ายผลิต และฝ่ายจำหน่าย ได้เแก่

การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ
การเปลี่ยนแปลงของความต้องการไฟฟ้า

Ft เดิม หมายถึง Fuel Adjustment Charge หรือการปรับค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันกำหนดให้มีความหมายกว้างขึ้น คือ Energy Adjustment Charge เพื่อให้ครอบคลุมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต การจัดส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้า ตัว t (subscript) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา

การปรับค่าไฟฟ้าตามสูตร Ft ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการกำกับ สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน คณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติชุดปัจจุบันประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง และ 3 การไฟฟ้า นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งผู้แทนผู้บริโภคจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย โดยมีเลขาธิการ สพช. เป็นประธาน สูตร Ft เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2535 ในระยะแรกมีการปรับทุกเดือน ปัจจุบันจะทำการปรับ 4 เดือนต่อครั้ง

รูปภาพ
digiman
 
โพสต์: 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ย. 2005, 21:07

ย้อนกลับไปยัง ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน