หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2561

โพสต์โพสต์แล้ว: 21 มิ.ย. 2017, 11:49
โดย ict001
ฝ่ายพัสดุ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนวัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
ตามแบบฟอร์มรายการวัสดุที่แนบมาพร้อมนี้
โดยแยกประเภทวัสดุแต่ละประเภทลงในแบบฟอร์ม
และส่งคืน...ฝ่ายพัสดุ ภายใน 12 กรกฎาคม 2560
โดยส่ง mail ของโรงพยาบาล (http://goo.gl/YH5aj8) เป็น files มาที่ User : qic002

ติดต่อสอบถามได้ที่.....
คุณวาทินี โทร. 146

Download แบบฟอร์มได้ด้านล่างนี้