หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561

โพสต์โพสต์แล้ว: 12 ก.พ. 2018, 15:08
โดย ict010
ผลการวิเคราะห์แผน ITA ปี 2561
คณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
จากแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประจำปี 2561(ไตรมาส1-3) ดังเอกสารแนบค่ะ

Re: ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561

โพสต์โพสต์แล้ว: 03 เม.ย. 2018, 17:41
โดย ict010
รูปภาพประกอบเจตจำนงสุจริต
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 2

Re: ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561

โพสต์โพสต์แล้ว: 25 พ.ค. 2018, 09:57
โดย ado017
คณะกรรมการ ITA ขอเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์แผน ปปช.โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ไตรมาสที่ 3/2561 ดังเอกสารแนบ

Re: ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561

โพสต์โพสต์แล้ว: 14 ส.ค. 2018, 13:09
โดย ado019
คณะกรรมการ ITA ขอเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์แผน ปปช. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ไตรมาสที่ 4/2561 ดังเอกสานแนบ