โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - หัวหน้าในฝัน

หัวหน้าในฝัน

สารพัดเรื่อง ที่เข้ากับหัวข้ออื่นไม่ได้ ส่งมาได้ที่หัวข้อนี้

หัวหน้าในฝัน

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:45

หัวหน้าในฝัน
การทำงานของธุรกิจยุคใหม่โดยเฉพาะธุรกิจข้ามชาติ จะอนุญาตให้ลูกน้องประเมินผลงานของหัวหน้าได้ ประเมินว่าหัวหน้าสั่งงาน ควบคุมงาน ตัดสินใจงาน หรือแก้ไขปัญหาในงาน เป็นหรือเปล่า หัวหน้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่า มีบุคลิกที่ดีหรือเปล่า ก็คล้ายๆกับ ที่ให้นักเรียนประเมินผลการสอนตลอดทั้งเทอมของอาจารย์ผู้สอนนั่นแหละทั้งนี้ก็เพื่อให้หัวหน้าได้พัฒนาตนเองดียิ่งขึ้น จากผลการประเมินโดยลูกน้อง ถ้าเลือกได้ ลูกน้องอยากได้ หัวหน้าในฝัน ที่มีคุณลักษณะเหล่านี้
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:48

1. มีภาวะผู้นำและตัดสินใจเด็ดขาด
ลูกน้องก็ยังชอบหัวหน้าที่มีลักษณะเด็ดขาด มองการณ์ไกล กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าหาญที่จะชนกับปัญหา และกล้ารับผิดชอบแทนลูกน้อง..ลูกน้องจะชอบหัวหน้าที่ไม่โลเล พูดจาคำไหนคำนั้น เพราะลูกน้องจะเกิดความเชื่อถือมั่นใจ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพะวง แม้ในบางครั้งการตัดสินใจของทีม จะใช้ความคิดของหัวหน้าเป็นใหญ่ แต่หากได้ผลงานที่รวดเร็วเสร็จทันเวลาประหยัดเงิน ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ เพราะหัวหน้าจะเป็นผู้รับประกันความรับผิดชอบ หากเกิดอะไรขึ้น
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:49

2. มีเป้าหมายชัดเจน
นอกจากจะเฉียบขาดแล้ว หัวหน้าที่มีอุดมการณ์ชัดเจน มีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ตัวเลขที่วัดได้ ก็เป็นที่ต้องการของลูกน้อง เพราะถ้ามีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีตัวชี้วัด ลูกน้องจะสามารถมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายนั้นไม่ยาก โดยร่วมกันคิดหาวิธีการที่จะเกิดประสิทธิผล สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน คนชอบทำและทำได้ง่าย
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:51

3. รู้จักใช้คน
Put the right man on the right job in the right time
หัวหน้าที่ดี จะต้องใช้มีดให้เป็น ใช้คนให้เป็น.. ไม่นำมีดโคไปแล่เนื้อไก่ หรือ ไม่นำมีดไก่ไปแล่เนื้อโค หัวหน้าที่ลูกน้องอยากได้ จะต้องรู้จักลูกน้อง ว่า ใครเหมาะที่จะทำงานอะไร ร่วมกับใคร ทำเวลาไหน เพราะหากใช้คนผิด จะมีข้อเสียเกิดขึ้น ทั้งต่อผลงาน คือ ประสิทธิผลประสิทธิภาพไม่ดี ไม่ประหยัด ทั้งต่อตัวลูกน้อง คือ เกิดอุบัติเหตุได้ เหนื่อยกายง่าย เครียด และมีผู้อื่นอิจฉา ทั้งต่อตัวหัวหน้าเอง คือ งานโดยรวมไม่เสร็จ ลูกน้องทะเลาะกัน และไม่อยากร่วมงานกับหัวหน้าคนนี้
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:52

4. ซื่อสัตย์
นอกจากหัวหน้าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้ว ลึกๆในความชอบของลูกน้องทุกคน อยากจะได้หัวหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร บริหารค่าใช้จ่ายภายในอย่างเป็นธรรม อย่างเป็นระบบถูกต้อง ตรวจสอบได้ ไม่มีนอกไม่มีใน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบสังคม
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:53

5. สนับสนุนลูกน้อง
งานใดที่จะส่งเสริมให้..ความสามารถของลูกน้องโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้บริหารระดับสูงได้ งานนั้นหัวหน้าจะสนับสนุน หัวหน้าที่ดีจะไม่แย่งผลงานของลูกน้องมาเป็นผลงานของตน ยิ่งกว่านั้น จะสนับสนุนผลักดันให้ลูกน้องมีความรู้สูงขึ้น มีความรอบรู้ ในงานเพิ่มขึ้น มีตำแหน่งและมีเงินเดือนสูงขึ้น …..หากลูกน้องมีศักยภาพที่จะทำได้หัวหน้าที่ลูกน้องอยากได้ จะสนับสนุนให้ลูกน้องเก่งกว่าตน ก้าวหน้ากว่าตน เหมือนกับพ่อแม่ที่สนับสนุนให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตน ฉันใดก็ฉันนั้น
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:54

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
หัวหน้าที่ดี จะมีมนุษยสัมพันธ์อย่างจริงใจทั้งในองค์กร และนอกองค์กรกับลูกน้อง จะทักทาย จะไต่ถามทุกข์สุข จะขอบคุณหรือขอโทษลูกน้องเป็น จะให้รางวัลหรือให้คำชมเชยลูกน้องเป็น หัวหน้าที่ลูกน้องอยากได้ จะรู้จักยืดหยุ่น มีอารมณ์ขัน จะเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลางานกับลูกน้อง ตามความเหมาะสม ไม่ว่าการไปเยี่ยมคนเจ็บ ไปเคารพศพญาติผู้ใหญ่ของลูกน้อง ไปร่วมทีมกีฬากับลูกน้อง หรือไปทำบุญ(ได้ทุกศาสนา)กับลูกน้อง
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:55

7. รับฟังความคิดเห็น
หัวหน้าในฝัน จะไม่พูดเพียงฝ่ายเดียว แต่จะฟังความคิดเห็นและคำอธิบายของลูกน้อง จะเปิดเวทีความคิดเห็น ความเข้าใจ และทัศนคติของลูกน้อง ให้ตนรับทราบบ่อยๆ การมอบหมายงาน หัวหน้าจะถามความสมัครใจและจำนวนงานของลูกน้องก่อน การประเมินผลงานของลูกน้องก็จะถามถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นเสียก่อนเช่นกัน แล้วตนจึงจะตัดสินใจโดยใช้ศิลปะที่จะให้ลูกน้องเห็นด้วยก่อนที่จะดำเนินการใดๆ
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:56

8. เป็นตัวอย่างที่ดีในการกระตือรือร้นทำงาน
หัวหน้าในฝันจะขยันงาน มาทำงานเช้าแต่กลับช้า ไม่เคยมาสาย ไม่เคยลาหยุดถ้าไม่จำเป็น รับประทานอาหารและเครื่องดื่มแค่พออิ่มแล้วกระตือรือร้นทำงานต่อ จนเป็นที่เลื่องลือน่านิยมน่าเกรงใจ ….หากลูกน้องคนใดไม่ทำตาม
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:57

9. มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพดี
หัวหน้าที่ลูกน้องอยากได้ จะมีพัฒนาการทางอารมณ์แบบผู้ใหญ่ นิ่ง น่าเกรงขาม ไม่ตีโพยตีพายแบบเด็กๆ จะมีบุคลิกการนั่ง การยืน การเดิน การแสดงท่าทาง ที่ดูดีมีสง่า การแต่งกายมีรสนิยม …. หัวหน้าคนนั้น จะต้องมีสุขภาพดีแข็งแรง เดินนั่งคล่องตัว ทำงานรวดเร็ว ไม่ไอจามน้ำมูกไหล เสียงแหบแห้ง หรือเจ็บป่วยบ่อยๆ
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 20:59

10. จัดหาสิ่งสนับสนุนการทำงานให้ลูกน้อง
ลูกน้องอยากได้หัวหน้า ที่ช่วยจัดหาเงินค่าใช้จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ และสิ่งสนับสนุนในการทำงาน ให้ตนได้ใช้ฝีมือทำงานอย่างเต็มที่ ….ไม่ต้องพะวงเรื่องการขาดแคลนและ ลูกน้องยังอยากจะได้หัวหน้าที่มีใจนักเลง จ่ายเงินส่วนตัว( หากเบิกจากองค์กรไม่ได้) เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกน้อง
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย ict002 เมื่อ 12 ก.ย. 2006, 21:03

ใครๆก็อยากเป็นหัวหน้า เพราะตำแหน่งดูโก้ ดูน่าจะงานเบา และมีลูกน้องไว้ใช้งาน
แต่ใครบางคนยังไม่รู้ว่า ตำแหน่งหัวหน้าเป็นเพียงหัวโขน เพื่อจะบอกผู้อื่นว่า ตนต้องรับผิดชอบแทนทีมงานทั้งหมดหากเกิดอะไรขึ้น
งานของลูกน้องทุกคน หัวหน้าจะต้องมีส่วนร่วมทำ สอนงาน ตรวจทาน และรับผิดชอบยิ่งกว่านั้น หัวหน้าจะต้องเป็นลูกน้องให้กับลูกน้อง
จะต้องจัดหาเงินค่าใช้จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ และสิ่งสนับสนุนการทำงานให้กับลูกน้อง เมื่อลูกน้องต้องการแรงงานคนเพิ่ม รถไม่มี คอมพ์เสีย ส้วมตัน แอร์ไม่เย็น เหล่านี้หัวหน้าต้องจัดหาให้ลูกน้องทั้งสิ้น
ยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าในฝันด้วยแล้ว งานจะหนักมากขึ้นอีกเท่าตัว ต้องไปทำงานแต่เช้า เลิกงานช้ากว่าลูกน้อง เวลาที่จะได้พักผ่อนก็ต้องใช้เพื่อการเซ็นงาน การต้อนรับแขก
การเป็นตัวแทนของทีมงาน และการไปร่วมงานของลูกน้อง
ต้องรักษาบุคลิกที่ดีตลอดเวลา ทั้งเสื้อผ้า ท่าทาง การพูด การกิน
ต้องควบคุมและอดกลั้นอารมณ์ โกรธ เกลียด เศร้าโศก และความอยากได้เอาไว้
ต้องรักษาหน้าใหญ่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกน้องและคนทั่วไป… ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลูกน้องไม่จำเป็นต้องมีเลย
ก่อนที่ใครๆจะได้เป็นหัวหน้า ไม่ว่าจะโดยสมัครอาสาเข้าไป หรือได้รับการทาบทามให้เป็น ….
ขอให้พิจารณาให้ดี เพราะเป็นหัวหน้าในฝัน …นั้นเป็นยาก
สุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช
http://www.facebook.com/suttiwut
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict002
 
โพสต์: 624
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 พ.ค. 2006, 18:07

โพสต์โดย swo004 เมื่อ 13 ก.ย. 2006, 07:50

ได้แต่ฝันหวาน..หลับก็เพ้อไป
ฝันว่าใจแอบรัก..ใครคนหนึ่ง
เขาดูคมเข้ม บาดใจรักตรึง.....ก็เพียงแต่ฝันไป เอ้อ เพลงนะครับจำเนื้อได้แค่นี้
ภาพประจำตัวสมาชิก
swo004
 
โพสต์: 112
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 11:03

โพสต์โดย service เมื่อ 13 ก.ย. 2006, 08:32

:P แล้วลูกน้องในฝันของหัวหน้าเขาต้องเป็นอย่างไรกันละครับ
ไม่ขึ้นที่สูงแล้วจะเห็นได้อย่างไรว่าแผ่นดินกว้างใหญ่
ภาพประจำตัวสมาชิก
service
 
โพสต์: 47
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2003, 12:19

โพสต์โดย swo004 เมื่อ 13 ก.ย. 2006, 10:14

ขึ้นที่สูงแล้วอย่าลืมรากฐานและทางลงนะครับท่าน
ยิ่งสูง รากฐานยิ่งต้องดี
ยิ่งสูงทางลงยิ่งต้องราบเรียบและสวยงาม
ภาพประจำตัวสมาชิก
swo004
 
โพสต์: 112
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 11:03


ย้อนกลับไปยัง ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 12 ท่าน

cron