หน้า 1 จากทั้งหมด 1

CROSS DRUG ALLERGY AWARENESS -เฝ้าระวังแพ้ยาในกลุ่มเดียวกัน

โพสต์โพสต์แล้ว: 30 ม.ค. 2020, 09:57
โดย ph1006
นวัตกรรมสื่อเตือนการเฝ้าระวังการแพ้ยาในกลุ่มเดียวกัน (Cross Drug Allergy) จัดทำโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
นวัตกรรมสื่อเตือนการเฝ้าระวังการแพ้ยาในกลุ่มเดียวกัน (Cross Drug Allergy)
เป็นเพียงข้อมูลที่แสดงรายการยาที่ควรเฝ้าระวังว่าอาจมีโอกาสเกิดการแพ้ยาข้ามกันได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรายการยาจากรายการยาที่แพ้ แต่ไม่ได้เป็นการห้ามการใช้ยา เพราะหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่มนั้นและอาการแพ้ยาที่พบในรายการยาตัวแรกไม่รุนแรง ก็อาจพิจารณาใช้ยาในกลุ่มเดียวกันได้ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งใช้ยาและทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย ครับ