หน้า 1 จากทั้งหมด 1

บุคลากรด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิดรับวัคซีน Pfizer เข็มที่3

โพสต์โพสต์แล้ว: 09 ส.ค. 2021, 14:01
โดย nur061
ขอเชิญบุคลากรด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิดรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 (Booster dose)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ตึกภิกษุอาพาธ
โปรดเตรียม
- บัตรประจำตัวประชาชนมายื่นที่จุดฉีดวัคซีนโควิด19
- แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด19 (รับที่จุดฉีดวัคซีนโควิด19)
- ปากกา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โทร 055-682030 ถึง 42 ต่อ 2172
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

Pfizer เข็มที่3 Booster dose.pdf
(843.35 KiB) ดาวน์โหลด 1127 ครั้ง