หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แบบสำรวจการตรวจสมรรถภาพร่างกาย จนท.รพ.

โพสต์โพสต์แล้ว: 27 ต.ค. 2017, 15:35
โดย osm002
ด้วย กลุ่มงานอาชีวอนามัยได้จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพทางกายบุคลากร
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 ? 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีสังวร เริ่มตรวจเวลา 8.30 - 16.00 น. การแต่งกายในการทดสอบเป็นชุดกีฬาหรือเสื้อยืดกางเกงวอร์ม ฐานทดสอบมี 5 ฐาน
1.ทดสอบระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ทดสอบโดยการปั่นจักรยานอยู่กับที่
2.ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ ทดสอบเช่นดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง
3.ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทดสอบโดยออกแรงยกดันดึง หรือบีบวัตถุที่มีแรงต้าน
4.ทดสอบความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว ทดสอบเช่น พับ งอ บิด ดัดตัว แอ่นตัว
5.ทอสอบส่วนประกอบในร่างกาย วัดส่วนประกอบในร่างกายออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายทดสอบโดยเครื่องมือทดสอบ
การทดสอบได้ความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยพละศึกษาสุโขทัยจัดทีมอาจารย์และนักศึกษามาทำการทดสอบให้
*หมายเหตุ* การทดสอบครั้งนี้ผู้ที่เป็นโรคกระดูกเสื่อมไม่ต้องทำการทดสอบความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว

ดังนั้น กลุ่มงานอาชีวอนามัย จึงขอสำรวจรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
โดยให้เลือกลงวันเวลาตรวจด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานตรวจสุขภาพเชิงรุก โทร 129
สามารถคลิกเลือกวันที่ต้องการตรวจสมรรถภาพร่างกาย ได้โดยคลิกที่ Link ด้านล่าง
>>> ลงชื่อเลือกวันที่ต้องการตรวจสมรรถภาพร่างกาย

Re: แบบสำรวจการตรวจสมรรถภาพร่างกาย จนท.รพ.

โพสต์โพสต์แล้ว: 03 พ.ย. 2017, 11:23
โดย osm002
สแกน QR Code ลงผ่านมือถือได้ครับ