โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถูกถามสิทธิ์ รักษาทันที

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถูกถามสิทธิ์ รักษาทันที

คำแนะนำ การดูแล ปัญหาสุขภาพ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถูกถามสิทธิ์ รักษาทันที

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 29 มี.ค. 2012, 08:24

นโยบาย ?เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถูกถามสิทธิ์ รักษาทันที ทุกที่ทุกคน?
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

สาระสำคัญความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนฯ ได้แก่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จะร่วมกันพัฒนา 3 เรื่องหลัก ได้แก่
1.พัฒนาสิทธิประโยชน์ ทั้งด้านบริการสาธารณสุข และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ประชาชนจะได้รับ เริ่มจากระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินให้สามารถเข้ารับบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และขยายไปยังบริการอื่นๆตามความจำเป็นต่อไป
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นเอกภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อระบบในภาพรวม ทั้งการบริหารจัดการเรื่องยา ระบบสำนักงานหักบัญชี ระบบการตรวจสอบและควบคุมกำกับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาล การกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและมาตรฐานสถานพยาบาล การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและมาตรฐานชุดข้อมูลต่างๆและ
3.พัฒนาระบบการจ่ายเงินค่าบริการให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาล เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว เน้นการกำหนดวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาล การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการ กำหนดอัตราจ่ายสำหรับบริการเฉพาะบางรายการ เช่น บริการหรือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงหรือบริการใหม่ๆ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

ย้อนกลับไปยัง สุขภาพ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน