หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แจ้งเลื่อนประชุมวิชการและรับผลงานวิชาการ สสจ จังหวัดสุโข

โพสต์โพสต์แล้ว: 30 ม.ค. 2020, 14:49
โดย nur004
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัยแจ้งเลื่อนประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 จากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.สุโขทัย และเลื่อนเวลารับผลงานภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทผลงาน
1 วิจัย
2 R2R
3 CQI
4 นวัตกรรม
เอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย 1 ใบสมัคร 2 บทคัดย่อ 3 เนื้อหาสรุปผลงาน จำนวน 4 ชุด
ส่งที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และส่ง File ที่ patskto@gmail.com ภายในวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2563 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ขอดูรายละเอียดได้ที่ คุณบุญญรัตน์ รัตนประภา หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระเกียรติชั้น 1-2 โทร 6120 ,6220