หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการลงวารสาร สคร.2

โพสต์โพสต์แล้ว: 09 ก.ย. 2020, 16:33
โดย nur004
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก ฉบับปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนบุคลากรส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารเล่มดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา