โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

ส่งข่าวสาร บทความเพื่อเผยแพร่ในหน้าแรกเวบโรงพยาบาล

ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 23 ก.พ. 2010, 11:08

นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

รูปภาพ

รูปภาพ

Untitled-1-1.jpg
Untitled-1-1.jpg (86.27 KiB) เปิดดู 6351 ครั้ง


Untitled-2-1.jpg
Untitled-2-1.jpg (86.19 KiB) เปิดดู 6353 ครั้ง


Untitled-3-1.jpg
Untitled-3-1.jpg (76.95 KiB) เปิดดู 6384 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 05 มี.ค. 2010, 19:18

นำเสนอคณะกรรมการบริหารประจำเดือน ก.พ.53
แนบไฟล์
กพ.53.ppt
(2.01 MiB) ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 08 มี.ค. 2010, 14:52

เนื่องด้วยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเห็นสมควรให้มีการจัดประชุม
ผู้แทนด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน
เพื่อให้เข้าใจในบทบาทของตนเอง
เพื่อรับทราบและเข้าใจกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการรองรับในแต่ละหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญผู้แทนด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน
ตามคำสั่งโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ที่ 6/2553 ลงวันที่ 26 มกราคม 2553
รายชื่อปรากฎตามภาพถ่ายคำสั่งด้านบนข้อความนี้
เข้าร่วมประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.

คณะทำงานท่านใดไม่ติดราชการ กรุณาเข้าร่วมประชุมร่วมกับ สส.พลังงานด้วย

ขอบคุณค่ะ

อริสา ประธานคณะทำงานฯ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 12 มี.ค. 2010, 17:51

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน และ ผู้แทนด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน ทุกท่าน

จากการประชุมวันศุกร์ที่ 12 มี.ค.53 มีผู้แทนด้านการจัดการพลังงานไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 หน่วยงาน

ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมได้นำบางส่วนของการนำเสนอ คกก.บริหาร รพ.ประจำเดือน กพ.53 มาสื่อสารด้วย
ได้แก่ หลักคิดของน้ำแต่ละหยดรวมกันเป็นสายธารที่ยิ่งใหญ่ เปรียบการแสดงความสามัคคีร่วมกันเกิดพลังได้เช่นกัน
ได้นำเสนอหลักคิดตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าใจ 3p หลักคิด หลักการทำงาน
ได้ให้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นกราฟที่นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ได้ชี้ให้เห็นว่า การใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล ยังมีโอกาสพัฒนา กล่าวคือ
- มีการใช้ไฟฟ้าที่สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- ช่วงเวลาก่อน 9 น. ก่อนพักเที่ยง และ ก่อนเลิกงาน ที่เคยตกลงปิดแอร์ น่าจะยังไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วน

ได้ทำความเข้าใจในนโยบายของ รพ. ที่เกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ (ซึ่งรวมทั้ง สส.)
และบทบาทหน้าที่ของ สส. แต่ละท่าน
ได้แจ้งมาตรการ House Keeping ซึ่งคณะทำงานร่วมกันพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจาก ผอก.แล้ว
ได้ทำความเข้าใจเพื่อการสื่อสารระหว่างกัน โดยหน่วยงานจะต้องทำรายงานตามแบบฟอร์มส่งคณะทำงานทุกเดือน

ได้เรียนให้ทราบสถานการณ์ด้านการเงินของ รพ. จึงขอให้ร่วมมือในเรื่องการจัดการทรัพยากร และเป็นเนื้อหาอยู่ในรายงานด้วย

อนึ่ง เห็นว่าทุกหน่วยงานควรทบทวน สส.ประจำหน่วยงาน เพราะผู้มีรายชื่อเป็น สส.ไม่มาประชุม แต่มีผู้อื่นมาประชุมแทน
แสดงว่าหน่วยงานควรมี สส.มากกว่า 1 คน และบางรายชื่อย้ายหน่วยงาน และไม่ได้ทำหน้าที่ สส. แล้ว คณะทำงานไม่ทราบการเปลี่ยนแปลง
จึงขอให้ทุกหน่วยงานกรุณาตรวจสอบคำสั่ง และกรุณาแจ้งชื่อเพื่อตัดออกหรือเพิ่มเติมมาให้คณะทำงานด้วย เพื่อทำคำสั่งแก้ไขและเพิ่มเติมให้
แก้ไขล่าสุดโดย ado001 เมื่อ 12 มี.ค. 2010, 18:12, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 12 มี.ค. 2010, 17:55

แฟ้มที่ใช้สื่อสารกับ สส.

เพื่อให้ สส.นำไปใช้เพื่อการสื่อสารภายในหน่วยงานได้

หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าประชุม 16 หน่วยงาน กรุณาติดตามศึกษา และทำความเข้าใจด้วย
แนบไฟล์
.พลังงาน.ppt
(2.21 MiB) ดาวน์โหลด 309 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย ado001 เมื่อ 12 มี.ค. 2010, 18:03, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 12 มี.ค. 2010, 17:57

มาตรการ House Keeping และแบบรายงานประจำเดือน
แนบไฟล์
House Keeping and report.doc
(41 KiB) ดาวน์โหลด 341 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 12 มี.ค. 2010, 18:01

แบบคิดค่าไฟ ในบ้านพัก

สำหรับใส่ข้อมูล เพื่อคำนวณหาจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้
คิดเป็นค่าไฟ และคิดเป็นสัดส่วนประเภทการใช้พลังงาน

เพื่อประเมินตนเองว่าควรลดอะไร ค่าไฟจะได้ลดลง
แนบไฟล์
calculate.xls
(49 KiB) ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 13 มี.ค. 2010, 10:53

การตั้งค่าลดการใช้ไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ICT เป็นผู้ทำให้ทุกเครื่อง

ส่วนที่หน่วยงานต้องทำเพิ่ม คือ การปิดจอ หรือ ปิดเครื่อง ทั้งจอ CPU เมื่อไม่ใช้งานต่อเนื่อง

เอกสารที่ ICT แนะนำตามแนบ
แนบไฟล์
sswpoweroff.doc
(80.5 KiB) ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ict008 เมื่อ 17 มี.ค. 2010, 16:27

Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg (112.6 KiB) เปิดดู 6042 ครั้ง


Untitled-2.jpg
Untitled-2.jpg (120.72 KiB) เปิดดู 5996 ครั้ง


Untitled-3.jpg
Untitled-3.jpg (115.85 KiB) เปิดดู 6052 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ict008
 
โพสต์: 30
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2008, 08:41

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 17 มี.ค. 2010, 17:06

ท่านผู้มีรายชื่ออบรม รุ่นที่ 3
เรามีนัดกัน วันที่ 25 มี.ค.2553 เวลา 13.30 น. (เวลาเริ่มบรรยาย)
เนื่องจากประสานไว้พร้อมกับรุ่น 2 ท่านอาจจะลืม
จึงแจ้งมาเพื่อเตือนความจำน่ะค่ะ

และได้เข้าไปดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเรา พบว่า
วันที่ 16 มีค.53 PEAK ทะลุ 800 ไปแล้ว
คืออยู่ที่ 843 KW ค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 25 มี.ค. 2010, 08:08

ขอความกรุณา หน.หน่วยงาน / สส.พลังงานประจำหน่วยงาน
แจ้ง / เตือน เพื่อนของเรา เข้ารับการอบรม ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
วันนี้ 25 มี.ค.53 เวลา 13.30 น. ด้วยค่ะ
ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ .....ค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 29 พ.ย. 2011, 13:32

สาระที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
นำแจ้งคณะทำงานชุดใหญ่ คณะทำงานชุดย่อย คณะผู้ตรวจสอบ และผู้บริหาร ร.พ.ทุกระดับ ค่ะ
แนบไฟล์
...pdf
(4.44 MiB) ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53


ย้อนกลับไปยัง ส่งข่าวสาร/บทความ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron