หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 มิ.ย. 2019, 11:41
โดย ado017
การรายงานผลการประเมินการปฏิบัตราชการประจำปีของเจ้าหน้าที่ รพ. (ครั้งที่ 1 ปี 2561)

Re: การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 มิ.ย. 2019, 11:42
โดย ado017
หนังสือแจ้งเวียน และแบบเผยแร่ข้อมูล

Re: การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 มิ.ย. 2019, 11:47
โดย ado017
การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ครั้งที่ 2 ปี 2561)

Re: การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 มิ.ย. 2019, 11:51
โดย ado017
แบบเผยแพร่ข้อมูล

Re: การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 มิ.ย. 2019, 11:53
โดย ado017
การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบที่ 1 ปี 2562)