เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ไปราชการ-2561

แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา-2561

แบบฟอร์มรายงานการอบรม/ประชุม/สัมมนา-2561

Form_ออกนอกเขต_เป็นกลุ่ม_2560

Form_ออกนอกเขต_รายคน_2560

Form_อนุมัติเดินทาง_2560

Form_สมัครอบรม_2560

แบบรายงานการออกนอกเขตจังหวัด (รวม) 
โดยสามารถเขียนแบบคนเดียว และเขียนรวมกันเป็นคณะได้ในแบบฟอร์มนี้ 
ทั้งนี้เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 นี้เป็นต้นไป

from_เสนอรายงานการอบรมประชุมสัมมนา_2557

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ภายในหน่วยงานสำหรับการอบรมครึ่ง และเต็มวัน