เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
DocumentForm

แบบฟอร์มประกอบการปฏิบัติงาน PCT MED

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Consult_STEMITooltip 02/16/2016 Hits: 23

แนวทางการ Consult ผู้ป่วย STEMI ของโรงพยาบาลเครือข่าย
ในระบบ Group line STEMI เขต 2

กระบวนการพัฒนาการใช้ยาละลายลิ่มเลือด โดยนายแพทย์มงคล  มะระประเสริฐศักดิ์

เป้าหมายการควบคุมเบาหวาน (สำหรับผู้ใหญ่)

Checklist สำหรับผู้ป่วยAcute Coronary Syndrome ที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือด (สำหรับ รพ.ชุมชน)

Checklist สำหรับผู้ป่วยAcute Coronary Syndrome ที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือด (สำหรับรพ.แพร่)

file icon EKG_Traininghot!Tooltip 06/11/2014 Hits: 114

EKG_Training

ปรับปรุง57 - CPGแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ปรับปรุง57 - กระบวนการดูแลรักษา CNPG ACS

file icon MAP up of FLow ACShot!Tooltip 05/01/2014 Hits: 330

MAP up of FLow ACS