เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
RM

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]
file icon RCA 5 STEP NEWTooltip 10/05/2018 Hits: 61

RCA 5 STEP NEW

flow_การรายงานIR_new082562

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
Standard HA 4th Edition

บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS on Cloud

บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ NRLS

ข้อมูลนำเสนอระบบ HRMS & NRLS

เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศไทย พ.ศ. 2562
Patient Safety Goals : Simple Thailand 2018

เป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข ของประเทศไทย พ.ศ. 2562
Personal Safety Goals : Simple Thailand 2018