เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
กระดานข่าวคุณภาพ

 

เรื่องผู้ส่งวันที่เวลา
  เอกสารคุณภาพ RiskRegister ph100224 ก.ค. 61   11:16
 จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 9 ปีที่2...  ph100605 ก.ย. 61   14:46
 จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7และ 8  ph100605 ก.ย. 61   14:00
 ถอดบทเรียน กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปัสสาวะเล็ด...  reh01627 มิ.ย. 61   14:06
 งานสัปดาห์เภสัชกรรม 61  ph100618 มิ.ย. 61   14:03
 คู่มือการเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม...  ph103908 มิ.ย. 61   21:19
 แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ....  ph100602 มิ.ย. 61   18:00
 RDU NEWS @ Srisangworn  ph100602 มิ.ย. 61   17:36
 จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn  ph100604 มี.ค. 61   12:22
 คุณภาพ คุณธรรม คุณค่า สู่ศรัทธาประชาชน...  icu02419 ก.พ. 61   13:16
 Antibiogram (July - December 2017)  lab01608 ก.พ. 61   15:16
 cefixime ใบขอใช้ยา  ph201102 ก.พ. 61   15:23
 เชิญส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ.  ph100615 ธ.ค. 60   12:20
 ขอเชิญร่วมส่งผลงานHA forum ครั้งที่19  mmw00524 พ.ย. 60   12:30
 เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประ...  osm00517 พ.ย. 60   09:41
 RDU NEWS @Srisangworn...to be continue  ph100625 ส.ค. 60   09:43
 เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ Med.Error และ การแพ้ย...  ph100624 มี.ค. 60   12:25
 เปิดตัว RDU NEWS @Srisangworn  ph200113 มี.ค. 60   16:23
 งานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี 60  ph100625 ก.พ. 60   16:57
 กำหนดการนำเสนอผลงานคุณภาพ  ph100625 ก.พ. 60   16:50
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภ...  ph100615 ก.พ. 60   20:11
 เชิญประชุมคณธอนุกรรมการพัฒนาระบบยาและMSN...  ph100626 ธ.ค. 59   08:57
 Reccomendation จาก สรพ. : Re-acc. 2 (26-27 พ.ค.59)  osm00428 ต.ค. 59   16:12
 แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ปี59...  mrs00417 ต.ค. 59   13:34
 เชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุม HA Forum...  osm00410 ต.ค. 59   12:01
 ประเมินตนเอง และ ทำ ปย.  ado00120 ก.ย. 59   15:34
 เอกสารการจัดทำ ปย.1,2  ado00120 ก.ย. 59   15:21
 หนังสือรับรอง HA Re-acc. 2 (9 ส.ค.59 - 8 ส.ค.62)  osm00425 ส.ค. 59   14:03
 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระบบยา...  ph100606 ส.ค. 59   11:30
 เชิญร่วมงานงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559...  ph100605 ส.ค. 59   05:25
 ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา : Administration...  ph200829 ก.ค. 59   14:02
 การป้องกันการเกิด Extravasation และ Phlebitis  ph100629 ก.ค. 59   13:57
 การจัดการความดลาดเคลื่อนทางยา  ph100630 มิ.ย. 59   14:45
 ระบบการจัดการยาฉุกเฉิน  ph100630 มิ.ย. 59   14:38
 กระบวนการประสานรายการยา  ph100630 มิ.ย. 59   14:24
 แบบประเมินธรรมาภิบาล สป.สธ.  ado00114 มิ.ย. 59   15:49
 สื่อสารแนวทางปฏิบัติต่างๆที่สำคัญในระบบยา...  ph100620 พ.ค. 59   09:28
 กำหนดการ Re-acc. HA : 26-27 พ.ค. 59  osm00417 พ.ค. 59   12:02
 ITA เครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส...  ado00123 มี.ค. 59   17:23
 Antimicrobial susceptibility July - Dec 2015  lab01610 ก.พ. 59   13:49
 รางวัลผลงานการจัดการความรู้  ict00303 ก.พ. 59   09:23

 


 

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!