พบ 168 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61

update ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 30 ต.ค. 2018, 09:58
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61
ตอบกลับ: 7
แสดง: 4156

แผนยุทธศาสตร์ กสธ ปี 62

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ณ 9 ตุลาคม 2561
สามารถดาวโหลดได้ที่ http://bps.moph.go.th/new_bps/
หัวข้อยุทธศาตร์ 20 ปี และ PA ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 22 ต.ค. 2018, 10:53
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แผนยุทธศาสตร์ กสธ ปี 62
ตอบกลับ: 0
แสดง: 626

แผนกลยุทธ์โรงพยาบาล

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบแผน 15 กลยุทธ์
จัดทำคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ส่งข้อมูลได้ที่ nepnaw@gmail.com ตามเอกสารแนบด้านล่างค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 16 ต.ค. 2018, 12:03
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แผนกลยุทธ์โรงพยาบาล
ตอบกลับ: 0
แสดง: 557

แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61

สำนักบริหารยุทธศาสตร์เผยแพร่แผนการลงทุน ปี 2562
UPDATE 30 ตุลาคม 2561 รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในแผนฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 05 ต.ค. 2018, 11:50
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61
ตอบกลับ: 7
แสดง: 4156

ตรวจราชการ 2_2561

ตัวชี้วัดและเอกสารประกอบการทำเล่มค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 03 ส.ค. 2018, 15:57
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตรวจราชการ 2_2561
ตอบกลับ: 0
แสดง: 624

คุณธรรมหลัก 4 ประการ

คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม
เผยแพร่คุณธรรมหลัก 4 ประการค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 15 มิ.ย. 2018, 09:17
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: คุณธรรมหลัก 4 ประการ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 550

คู่มือมาตรฐานอาหารปลอดภัย

คณะกรรมการจัดทำคู่มือมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ขอเผยแพร่รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561
และคู่มือมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ดาวโหลดได้ที่นี่)
โดย ict010
เมื่อ 13 มิ.ย. 2018, 11:27
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: คู่มือมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1328

คู่มือข้อร้องเรียนร้องทุกข์

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เผยแพร่คู่มือข้อร้องเรียนร้องทุกข์
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 13 มิ.ย. 2018, 09:31
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: คู่มือข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1274

ขอข้อมูลหอผู้ป่วย

ทีมตรวจเยี่ยมสำรวจความต้องการ
ขอข้อมูลครุภัณฑ์/วัสดุการแพทย์พื้นฐาน
แบบฟอร์มตามเอกสารแนบด้านล่าง
โดยขอให้หอผู้ป่วยและหน่วยงานตามเอกสาร
ส่งข้อมูลได้ที่ nepnaw@gmail.com หรือ ict010
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 10 พ.ค. 2018, 14:45
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอข้อมูลหอผู้ป่วย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 506

EBOOK HA Standard 2018

EBOOK มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ปี 2561 ค่ะ
โดย ict010
เมื่อ 20 เม.ย. 2018, 16:09
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: EBOOK HA Standard 2018
ตอบกลับ: 0
แสดง: 563

Re: ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561

รูปภาพประกอบเจตจำนงสุจริต
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 2
โดย ict010
เมื่อ 03 เม.ย. 2018, 17:41
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2148
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron