พบ 21 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: การประชุมวิชาการ Sukhothai New Normal ประจำปี 2565

เลื่อนการประชุมเป็น 8 เมษายน 2565 สถานที่ คณะสาธารณสุข ม.นเรศวร
โดย osm001
เมื่อ 11 ก.พ. 2022, 15:00
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: การประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตอบกลับ: 1
แสดง: 258

การประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลงานวิชาการแบ่งเป็น 1. Research 2. R2R 3. CQI 4. Innovation โดยส่งบทคัดย่อหรือสรุปสาระสำคัญ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 และนำเสนอผลงานวันที่ 8 เมษายน...
โดย osm001
เมื่อ 04 ก.พ. 2022, 08:27
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: การประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตอบกลับ: 1
แสดง: 258

Re: แผนปฏิบัติการ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562

ไฟล์ excel โครงการที่ได้รับอนุมัติค่ะ
โดย osm001
เมื่อ 18 ม.ค. 2019, 14:44
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562
ตอบกลับ: 4
แสดง: 1505

Re: แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61

รหัส ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง
โดย osm001
เมื่อ 03 ม.ค. 2019, 10:31
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61
ตอบกลับ: 7
แสดง: 3403

Re: แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61

แนวทางปฏิบัติ
โดย osm001
เมื่อ 03 ธ.ค. 2018, 10:16
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61
ตอบกลับ: 7
แสดง: 3403

เสนอความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งสร้าง ประจำปี 2562

1. สำรวจ และทำแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นจริง ๆ ยกเว้น ครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. กรณีที่หน่วยงานไม่ได้เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หรือแผนไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุนของโรงพยาบาล จะไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปี 2562 ได...
โดย osm001
เมื่อ 24 ส.ค. 2018, 11:10
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: เสนอความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งสร้าง ประจำปี 2562
ตอบกลับ: 1
แสดง: 891

Re: อนุมัติแผนการลงทุน 2561

แบบสำรวจนอกแผน ปี 2561
โดย osm001
เมื่อ 31 ต.ค. 2017, 13:57
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: อนุมัติแผนการลงทุน 2561
ตอบกลับ: 2
แสดง: 952

Re: เอกสาร SWOT แผนฯ รพ

ส่งแก้ไข file Strategic plan ค่ะ
โดย osm001
เมื่อ 05 ก.ย. 2017, 10:08
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: เอกสาร SWOT แผนฯ รพ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1027

Re: เอกสารยกระดับโรงพยาบาล ปี 2560

คุณศิราภรณ์ เพ็งพิศ สํานักบริหารการสาธารณสุข แจ้งเปลี่ยนแบบประเมินจากเดิม "กรอบการประเมินโรงพยาบาลยกฐานะ (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์)" เป็น "การศึกษาศักยภาพของหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ปรับระดับ" ขอให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและตอบแบบประเมินตามแบบใหม่ด้วยค่ะ *ได้รับประสานจากสบรส. ว่าปร...
โดย osm001
เมื่อ 02 พ.ค. 2017, 10:31
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เอกสารยกระดับโรงพยาบาล ปี 2560_ปรับใหม่
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1778

PA ผู้ตรวจราชการ

การประชุม สป.สัญจร ในเดือนมีนาคมที่อุบลราชธานี ท่าน ผตร.จะนำเสนอข้อมูล PA ต่อท่านปลัดฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผล PA 2 ประเด็น 1.ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ HDC เป็นหลัก (สีเหลื่อง) 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ small success (สีเหลื่อง) *** PA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข (สีส้...
โดย osm001
เมื่อ 15 มี.ค. 2017, 11:48
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: PA ผู้ตรวจราชการ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1035

Re: การลงทุนของโรงพยาบาล

สรุปการลงทุนตามแหล่งเงิน ปี 2560
โดย osm001
เมื่อ 02 มี.ค. 2017, 16:20
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: งบลงทุนโรงพยาบาล
ตอบกลับ: 3
แสดง: 3166

Re: สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1/2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงค่ะ
1. ห้องประชุม เป็น ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีสังวร
2. เวลาประชุม 13.30 น.
โดย osm001
เมื่อ 27 ก.พ. 2017, 16:17
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1/2560
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1793
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง