พบ 391 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566

- กลุ่มงานพยาวิทยา
- กลุ่มเภสัชกรรม
- แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 26 มิ.ย. 2023, 16:29
 
บอร์ด: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หัวข้อ: สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 44

สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566

- บันทึกข้อมูล
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มทันตกรรม
โดย ado017
เมื่อ 26 มิ.ย. 2023, 16:28
 
บอร์ด: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หัวข้อ: สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 44

Re: สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2566

- กลุ่มงานพยาธิวิทยา
- กลุ่มงานเภสัชกรรม
- แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 26 มิ.ย. 2023, 16:25
 
บอร์ด: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หัวข้อ: สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 23

สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2566

- บันทึกข้อความ
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานทันตกรรม
โดย ado017
เมื่อ 26 มิ.ย. 2023, 16:24
 
บอร์ด: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หัวข้อ: สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 23

Re: สรข.1 เมษายน 2566

- กลุ่มงานพยาธิวิทยา
- กลุ่มงานเภสัชกรรม
- แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 26 มิ.ย. 2023, 16:21
 
บอร์ด: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หัวข้อ: สรข.1 เดือนเมษายน 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 23

สรข.1 เดือนเมษายน 2566

- บันทึกข้อความ
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานทันตกรรม
โดย ado017
เมื่อ 26 มิ.ย. 2023, 16:15
 
บอร์ด: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หัวข้อ: สรข.1 เดือนเมษายน 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 23

ประกาศ นโยบายการพัฒนาระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ขอประกาศนโยบายการพัฒนาระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดังเอกสารที่แนบมา)
โดย ado017
เมื่อ 09 พ.ค. 2023, 07:46
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศ นโยบายการพัฒนาระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 94

Re: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย ado017
เมื่อ 17 มี.ค. 2023, 14:33
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ตอบกลับ: 2
แสดง: 261
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron