พบ 338 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- MOIT 11 รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป และการทุจริต ปี งบประมาณ 2565
โดย ado017
เมื่อ 13 ก.ย. 2022, 09:27
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 2
แสดง: 92

Re: แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

- MOIT 2.9 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย ado017
เมื่อ 09 ก.ย. 2022, 13:37
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 3
แสดง: 184

แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม

- ssw 3 : แบบฟอร์มประเภทนวัตกรรม
- ssw 4 : แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัย
โดย ado017
เมื่อ 17 ส.ค. 2022, 11:42
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ตอบกลับ: 2
แสดง: 135

แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม

- ssw 1 : แบบฟอร์มประเภทงานวิจัย
- ssw 2 : แบบฟอร์มประเภท R2R
โดย ado017
เมื่อ 17 ส.ค. 2022, 11:41
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ตอบกลับ: 2
แสดง: 135

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม

คณะทำงานส่งเสริมงานวิจัย R2R นวัตกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2565 ส่งภายใน 15 กันยายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์ โทร. 1309

ssw_เผยแพ่ผลงานวิจัย.jpg
ssw_เผยแพ่ผลงานวิจัย.jpg (81.82 KiB) เปิดดู 208 ครั้ง
โดย ado017
เมื่อ 17 ส.ค. 2022, 11:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ตอบกลับ: 2
แสดง: 135

ขอเชิญส่งปรึกษาโครงร่าง : งานวิจัย R2R นวัตกรรม

คณะทำงานกลั่นกรองงานวิจัย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ร่วมส่งการปรึกษาโครงร่าง : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2565 ส่งภายใน 13 กันยายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์ โทร. 1309

ssw_ปรึกษาโครงร่างวิจัย.jpg
ssw_ปรึกษาโครงร่างวิจัย.jpg (45.31 KiB) เปิดดู 128 ครั้ง
โดย ado017
เมื่อ 17 ส.ค. 2022, 11:17
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญส่งปรึกษาโครงร่าง : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ตอบกลับ: 1
แสดง: 71

Re: แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มปรึกษาวิจัย
- แบบฟอร์มการรับรองผลงานวิจัย
โดย ado017
เมื่อ 05 ส.ค. 2022, 15:12
 
บอร์ด: แนวทางการเผยแพร่และปรึกษางานวิจัย
หัวข้อ: แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 48

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มประเภทผลงานวิจัย
- แบบฟอร์มประเภท R2R
- แบบฟอร์มประเภทนวัตกรรม
โดย ado017
เมื่อ 05 ส.ค. 2022, 15:07
 
บอร์ด: แนวทางการเผยแพร่และปรึกษางานวิจัย
หัวข้อ: แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 48
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง