พบ 380 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย ado017
เมื่อ 17 มี.ค. 2023, 14:33
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 72

รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน 6 เดือน ปี 2566

- MOIT 10 รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2566
โดย ado017
เมื่อ 14 มี.ค. 2023, 09:33
 
บอร์ด: MOIT 10 หน่วยงานมมีข้อมูลเชิงสถิติข้อร้องเรียน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน 6 เดือน ปี 2566
ตอบกลับ: 0
แสดง: 13

Re: แนวทางจริยธรรมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2566

- MOIT 13.4 รายงานการประชุม คกก.PCT
- MOIT 13.5 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
- MOIT 13.6 แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 21 ก.พ. 2023, 11:36
 
บอร์ด: MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
หัวข้อ: แนวทางจริยธรรมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 119

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2566

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยขอประกาศนโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ssw นโยบาย Green & Clean ปี 2566.jpg
ssw นโยบาย Green & Clean ปี 2566.jpg (117.14 KiB) เปิดดู 104 ครั้ง
โดย ado017
เมื่อ 10 ก.พ. 2023, 07:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2566
ตอบกลับ: 0
แสดง: 65

การจัดการเรื่องข้อเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- MOIT 9.1 คู่มือร้องเรียนการปฏิบัติงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- MOIT 9.2 คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- MOIT 9.3 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ความคิดเห็นต่างๆ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทั
โดย ado017
เมื่อ 08 ก.พ. 2023, 10:38
 
บอร์ด: MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
หัวข้อ: การจัดการเรื่องข้อเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 24

โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- MOIT 8.1 บันทึกโครงการ
- MOIT 8.2 โครงการพัฒนาระบบสร้างคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- MOIT 8.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาชน
หมายเหตุ : ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับข้อ MOIT 20
โดย ado017
เมื่อ 06 ก.พ. 2023, 10:33
 
บอร์ด: MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้ผิดวินัย
หัวข้อ: โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตอบกลับ: 1
แสดง: 66
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron