พบ 39 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ทุกท่าน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งกำหนดออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 16 สิงหาคม ...
โดย osm006
เมื่อ 20 ก.ค. 2022, 13:38
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 94

ประกาศ แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ แบบฟอร์มเขียนโครงการตาม Link : https://bit.ly/3qBD...
โดย osm006
เมื่อ 29 ธ.ค. 2021, 16:18
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: ประกาศ แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 149

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน เนื่องจากการมอบนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นั้น ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย >>> คล...
โดย osm006
เมื่อ 28 ธ.ค. 2021, 16:18
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไขครั้งที่ 1)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 244

เสนอแผนงานโครงการ/หลักสูตร เงินอุดหนุน Service Plan 2565

เรียน คณะกรรมการ Service Plan CUP ศรีสำโรง ทุกท่าน ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ขอให้หน่วยงานเสนอแผนงานโครงการ/หลักสูตร เพื่อขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Planการ ปีงบประมาณ 2565 นั้น ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จึงขอสำรวจแผนงาน/โครงการ หลักส...
โดย osm006
เมื่อ 15 ธ.ค. 2021, 10:00
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เสนอแผนงานโครงการ/หลักสูตร เงินอุดหนุน Service Plan 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 160

ขอข้อมูลสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี2564

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง) ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) ส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail : osm.ssw@gmail.com ภา...
โดย osm006
เมื่อ 28 ก.ย. 2021, 10:16
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ขอข้อมูลสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 243

สำรวจโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ กรอกรายละเอียดของข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://q...
โดย osm006
เมื่อ 02 ส.ค. 2021, 09:35
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: สำรวจโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 490

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปี 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1319 ขอบค...
โดย osm006
เมื่อ 02 ส.ค. 2021, 09:28
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปี 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 403

Re: ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan อ.ศรีสำโรง ทุกท่าน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งกำหนดออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่...
โดย osm006
เมื่อ 06 ก.ค. 2021, 11:22
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1074

เร่งรัดให้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2564 เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติฯ ได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1319 ขอบคุณค่ะ :) บันทึกข้อความ เร่งรัดให้เสนอโครงการตามแ...
โดย osm006
เมื่อ 10 ก.พ. 2021, 10:35
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เร่งรัดให้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 367

ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ทุกท่าน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งกำหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีกำหนดตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย ...
โดย osm006
เมื่อ 08 ธ.ค. 2020, 11:09
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1074

สรุปแผนปฏิบัติการฯ และสรุปตัวชี้วัด ปี 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ทุกท่าน กง.ยุทธศาสตร์ฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563 (รูปแบบ CIPP Model) และสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ...
โดย osm006
เมื่อ 07 ธ.ค. 2020, 09:32
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: สรุปแผนปฏิบัติการฯ และสรุปตัวชี้วัด ปี 2563
ตอบกลับ: 0
แสดง: 260

Re: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ขอเรียนเชิญท่านผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสำโรง ปีงบประมาณ 2564 ในจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด อาคาร 50 ปี ศรีสั...
โดย osm006
เมื่อ 14 ต.ค. 2020, 16:45
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1038

Re: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ กรอกรายละเอียดของข้อมูลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://qrgo.page.link/F8gcF ...
โดย osm006
เมื่อ 18 ก.ย. 2020, 13:43
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1038

Re: แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ปีงบประมาณ 2563

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ (CUP ศรีสำโรง) ปีงบประมาณ 2563 ขอให้กรอกรายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ https://qrgo.page.link/vjXVB หรือสแกน QR Code แนบท้ายด้านล่าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ...
โดย osm006
เมื่อ 20 ส.ค. 2020, 13:30
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ปีงบประมาณ 2563
ตอบกลับ: 4
แสดง: 2360

แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564

เรียน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ กรอกรายละเอียดของข้อมูลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://qrgo.page...
โดย osm006
เมื่อ 05 ส.ค. 2020, 14:27
 
บอร์ด: แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1038
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron