พบ 21 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: ทำไมเราต้องทำ KM ค่ะ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีความก้าวหน้ามากกว่าสัตว์อื่นๆ นอกจากสมองอันชาญฉลาดแล้ว ก็คือ knowledge management หรือการจัดการความรู้ มนุษย์มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่ง สู่อีกรุ่นหนึ่ง ข้อดีของสิ่งนี้คือ มนุษย์รุ่น ต่อมาก็จะไม่ต้องไปนั่งค้นหาองค์ความรู้เดิมๆ ใหม่ เพราะได้รับการถ่ายทอดมาแล้ว จึงสามาร...
โดย big_T
เมื่อ 03 ม.ค. 2010, 22:03
 
บอร์ด: KM
หัวข้อ: ทำไมเราต้องทำ KM ค่ะ
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2843

คู่มือโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice

คู่มือโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice ที่ http://www.treasury.go.th/download_OpenOffice/OpenOffice.htm จัดทำโดย... กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์ โทร.02-615-8900 ถึง 6 , Hotline 53125 ...
โดย big_T
เมื่อ 26 พ.ย. 2009, 14:03
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: คู่มือโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice
ตอบกลับ: 0
แสดง: 960

ปทัสถาน บ้านเรา

รูปภาพสมบัติผู้ดีฉบับการ์ตูน

จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม


รูปภาพ
โดย big_T
เมื่อ 13 พ.ค. 2009, 10:44
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ปทัสถาน บ้านเรา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2040

รมช.มานิต แนะสร้างจิตอาสาในปราชญ์ชุมชน

<p align=center> http://www.srisangworn.go.th/albums/album114/Manit_Lek_3.jpg </p> <dd> รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หนุนกิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล ช่วยสร้างสังคมที่มีความรักและเอื้ออาทรกัน ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ แนะส่งเสริมให้ปราชญ์ชุม...
โดย big_T
เมื่อ 15 ก.พ. 2009, 10:11
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รมช.มานิต แนะสร้างจิตอาสาในปราชญ์ชุมชน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1890

:idea: ฟังเพลงประกอบ"สายน้ำแห่งความหวงแหนแผ่นดิน" ด้านบน :!:
โดย big_T
เมื่อ 09 ก.ค. 2008, 15:39
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: อาลัย "หมวดตี้" คนดีของแผ่นดิน
ตอบกลับ: 4
แสดง: 9656

มองโลกในแง่ดี

http://www.srisangworn.go.th/albums/album114/image001.jpg http://www.srisangworn.go.th/albums/album114/image002.jpg http://www.srisangworn.go.th/albums/album114/image003.jpg http://www.srisangworn.go.th/album...
โดย big_T
เมื่อ 03 ก.ค. 2008, 22:00
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: คิดบวก ชีวิตบวก
ตอบกลับ: 1
แสดง: 7982

แสงหนึ่ง(คือรุ้งงาม)
โดย big_T
เมื่อ 08 ม.ค. 2008, 13:18
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศสำนักพระราชวัง:สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯสิ้นพระชนม์
ตอบกลับ: 3
แสดง: 4550

กติกามารยาท เคล็ดลับ ในการสรุปเวชระเบียน

<p align="center" ><img src="http://www.srisangworn.go.th/albums/album120/write1.png" width="130" height="130" /></p> <p align="center" ><strong><font color="#003366">กฎกติกามารยาท และ กลเม็ดเคล็ดลับ <br /> ในการสรุปเวชระเบียน </font></strong&g...
โดย big_T
เมื่อ 13 ต.ค. 2007, 22:11
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: กติกามารยาท เคล็ดลับ ในการสรุปเวชระเบียน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 9676

การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

<p><b><font color="#006633" size="+2">การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน<br />โดยผู้เยี่ยมสำรวจ</font></b> </p> <p><b><font color="#0000FF">นโยบาย </font></b></p> <p>??????????????? เป็นนโยบายของคณะกรรมการรับรองคุณภ...
โดย big_T
เมื่อ 13 ต.ค. 2007, 21:37
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 8814

การพัฒนาตามบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA ต้องอยู่ในระดับ ดี

<table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="2" ><p> </p> <p><strong><font >การพัฒนาตามบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA ต้องอยู่ในระดับ ดี</font></strong> <br> <br> </p> </td> </t...
โดย big_T
เมื่อ 12 ก.ย. 2007, 19:36
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: จะผ่าน HA บันไดขั้นที่ 2 กันอย่างไร
ตอบกลับ: 2
แสดง: 15710

อ่านหน่อย

<p><strong><font color="#9900CC">การประเมินเพื่อให้กิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA</font></strong> <br></p> <p><strong><font color="#006699">วัตถุประสงค์ของการให้กิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 2</font></strong> </p> &...
โดย big_T
เมื่อ 12 ก.ย. 2007, 18:40
 
บอร์ด: เรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: จะผ่าน HA บันไดขั้นที่ 2 กันอย่างไร
ตอบกลับ: 2
แสดง: 15710

การกระทำความผิดวินัย

ผู้ที่เป็นข้าราชการนั้น จะต้องมีความประพฤติดีและปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีทั้งในเรื่องงานราชการและเรื่องส่วนตัว โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นประพฤติชั่ว เช่น กระทำอนาจาร ชู้สาว จดทะเบียนสมรสซ้อน เป็นต้น หากกระทำการเช่นนั้น ถือว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบ...
โดย big_T
เมื่อ 03 พ.ค. 2006, 15:49
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การกระทำความผิดวินัย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2044

เหตุเกิดที่ ..... >> internet เ น่ า

เหตุเกิดที่ ..... หลังจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ไปติดตั้งให้ใช้งานได้ 3 วัน ในวัน อาทิตย์ ทางเรา ICT ได้ตรวจพบการใช้ Internet ที่ผิดปกติ คือมีการส่งสัญญาณออก จากเครื่องคอมพ์ที่ .... เป็นปริมาณมาก จนคอมพ์ในเครือข่ายส่วนอื่น ไม่สามารถใช้ ช่องทางในการใช้ internet ได้ (บางคนเรียก internetเน...
โดย big_T
เมื่อ 28 มี.ค. 2006, 08:34
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: เหตุเกิดที่ ..... >> internet เ น่ า
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2057

ข้อ1.ถ้าจะเพิ่มบุคคลในครอบครัวสามารถเพิ่มได้โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน -ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องติดต่อไปที่ สป.สช. โทร 02-831-4000 ต่อ 7433,7732 -การเปลี่ยนที่อยู่สามารถเข้าไปคีย์ในระบบได้เลย -ทำการขอรหัสผ่านก่อนสำหรับข้าราชการถึงจะทำการเข้าสู่โปรแกรมการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐถีงจะด...
โดย big_T
เมื่อ 01 มี.ค. 2006, 15:04
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การแก้ไขทะเบียนสวัสดิการข้าราชการ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 4340

ยันต์ป้องกันการฟ้องร้อง 1. มีการศึกษาต่อเนื่อง 2. เอาผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ทำให้ดีที่สุด ด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้ข้อจำกัดของตัวเอง ส่งต่อเมื่อเหมาะสม 3. เขียนเวชระเบียนให้อ่านออก จับประเด็นให้เป็น 4. พูดคุยกับผู้ป่วย ญาติให้เข้าใจ 5. ไม่ทับถมผู้ร่วมงาน 6. ไม่ออกใบรับรองแทย์เท็จ 7. ไม...
โดย big_T
เมื่อ 07 พ.ย. 2005, 18:07
 
บอร์ด: ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
หัวข้อ: ????
ตอบกลับ: 1
แสดง: 3763
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron