พบ 143 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ร้านสวัสดิการโรงพยาบาล

ตามที่ คณะกรรมการร้านสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ได้เปิดรับสมัคร เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน SW Coffee
บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินภาคความเหมาะสม เสร็จสิ้น
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้
โดย ict001
เมื่อ 10 ต.ค. 2022, 14:17
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ร้านสวัสดิการโรงพยาบาล
ตอบกลับ: 0
แสดง: 366

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการประเมินภาคความเหมาะสม

ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน SW Coffee
เข้ารับการประเมิน ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องรับรองสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตามไฟล์ที่แนบลิงค์ มาพร้อมนี้
โดย ict001
เมื่อ 04 ต.ค. 2022, 08:30
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการประเมินภาคความเหมาะสม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 318

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานประจำร้าน SW Coffee (Barista) จำนวน 1 อัตรา
สนใจดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
โดย ict001
เมื่อ 22 ก.ย. 2022, 11:49
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 397

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเหมาะสม ร้านสวัสดิการ

ตามที่ คณะกรรมการร้านสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ได้เปิดรับสมัคร เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ
บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินภาคความเหมาะสม เสร็จสิ้น
จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลิอก ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้
โดย ict001
เมื่อ 22 ก.ค. 2022, 14:30
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเหมาะสม ร้านสวัสดิการ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 399

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการประเมินภาคความเหมาะสม

ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เข้ารับการประเมิน ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องรับรองสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตามไฟล์ที่แนบลิงค์ มาพร้อมนี้
โดย ict001
เมื่อ 19 ก.ค. 2022, 09:49
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการประเมินภาคความเหมาะสม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 313

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
สนใจดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
โดย ict001
เมื่อ 01 ก.ค. 2022, 13:36
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 684

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานร้านสวัสดิการฯ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน SW Coffee
รายละเอียดตามประกาศนี้
โดย ict001
เมื่อ 11 มี.ค. 2022, 14:51
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานร้านสวัสดิการฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 397

ขยายเวลา การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานร้าน

ตามที่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการโรงพยาาลศรีสังวรสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานร้าน SW Coffee 1 อัตรา ได้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่่วัน 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไป จน...
โดย ict001
เมื่อ 23 ก.พ. 2022, 12:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขยายเวลา การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานร้าน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 375

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ

ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน SW Coffee จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
โดย ict001
เมื่อ 15 ก.พ. 2022, 12:21
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 472

แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เร่งด่วน)

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ. ทุกท่าน/ทุกหน่วยงานทราบ ด้วย ศูนย์ ICT มีความจำเป็นต้องปิดระบบสารสนเทศ ในวันนี้ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 21.00 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้รองรับ ระบบ HOSxP Version ใหม่ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้...
โดย ict001
เมื่อ 17 ส.ค. 2020, 17:49
 
บอร์ด: Computer_network
หัวข้อ: แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เร่งด่วน)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 371

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562

ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด
เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด
ต้องการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2562
ซึ่งมีรายละเอียดและสามารถดาวโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf
ได้ ด้านล่างนี้
โดย ict001
เมื่อ 30 พ.ย. 2018, 15:58
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562
ตอบกลับ: 0
แสดง: 586

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรสมาชิก ปี61

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. และพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 20 พ.ย. 2561 ท่านสมาชิกผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ...
โดย ict001
เมื่อ 05 พ.ย. 2018, 16:42
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรสมาชิก ปี61
ตอบกลับ: 0
แสดง: 666
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron