พบ 334 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: งานมหกรรมคุณภาพปี2565

re
โดย nur004
เมื่อ 18 ก.ค. 2022, 14:10
 
บอร์ด: ข่าวสารและกิจกรรม
หัวข้อ: งานมหกรรมคุณภาพปี2565
ตอบกลับ: 2
แสดง: 22

Re: งานมหกรรมคุณภาพปี2565

re
โดย nur004
เมื่อ 18 ก.ค. 2022, 14:05
 
บอร์ด: ข่าวสารและกิจกรรม
หัวข้อ: งานมหกรรมคุณภาพปี2565
ตอบกลับ: 2
แสดง: 22

งานมหกรรมคุณภาพปี2565

งานมหกรรมคุณภาพปี2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
โดย nur004
เมื่อ 18 ก.ค. 2022, 14:03
 
บอร์ด: ข่าวสารและกิจกรรม
หัวข้อ: งานมหกรรมคุณภาพปี2565
ตอบกลับ: 2
แสดง: 22

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้โควิด 19ฯ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19และประชุมวิชาการสาธารณสุขปี 2565 ใน :wink: :wink: วันที่ 14-16 กันยายน 2565 :lol: :lol: ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด ...
โดย nur004
เมื่อ 01 มิ.ย. 2022, 09:16
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้โควิด 19ฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 97

เชิญชวนรวมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564

เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติปี 2564 วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งรูปแบบ onlineและOnsite ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.researchexpo.nrct.go.thและwww.nrct.go.th หมดเขต 21 พฤศจิกายน 2564 ในใจขอดูรายละเอียดที่บุญญรัตน์ รัตนประภา โทร 6220ม6221
โดย nur004
เมื่อ 17 พ.ย. 2021, 16:11
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญชวนรวมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 121

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยขอทุนสนับสนุนการวิจัย

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ว วิจัยและนวัตกรรม (สกวส) เปิดรับโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2566 เปิดรับระหว่าง วันที่ 11 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติื ดูรายละเอียดใน QR code ตามหนังสือที่แนบมา สนใจขอดูรายละะเอียดที่คุณบุญญร...
โดย nur004
เมื่อ 02 พ.ย. 2021, 12:55
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยขอทุนสนับสนุนการวิจัย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 134

เชิญชวนร่วมอบรม Standard course in clinical trial and GCP

ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประอบรมเรื่อง Standard course in clinical trial and GCP training 2021 ระหว่าง วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2524 ณ. ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมในรูปแบบ Online ดูรายละเอียดทาง http://rs&#...
โดย nur004
เมื่อ 06 ต.ค. 2021, 11:44
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญชวนร่วมอบรม Standard course in clinical trial and GCP
ตอบกลับ: 0
แสดง: 164

เชิญส่งผลงานวิชาการในงานวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลครั้งที่ 13 (HoRNetS 2021) ปี 2564 ภายใต้ธีม Research to Innovation :จากงานวิจัยสู่นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฏาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Conference) สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://...
โดย nur004
เมื่อ 14 มิ.ย. 2021, 10:49
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญส่งผลงานวิชาการในงานวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 356

เชิญประกวดผลงาน R2R ดีเด่นปี 2564

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญส่งผลงาน R2R ประกวด R2R ดีเด่นประจำปี 2564 สนใจติดตามข้อมูลทาง http://www.r2rthailand.org ระหว่างวันที่ 16 เมษายน -16พฤษภาคม 2564
โดย nur004
เมื่อ 12 พ.ค. 2021, 10:22
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญประกวดผลงาน R2R ดีเด่นปี 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 298

เชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการเขต2 ปี 2564

เขตสุขภาพที่ 2 จัดประชุมวิชการประจำปี 2564 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 25464 ณ. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เชิญชวนบุคลากรส่งผลงานวิชการ วิจัย R2R CQI นวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอฯรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ส่งผลงานตั้งแต่ 25 มกราคม -21 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง http://203.157.71.172/academic ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บุญญรัต...
โดย nur004
เมื่อ 01 ก.พ. 2021, 11:11
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการเขต2 ปี 2564
ตอบกลับ: 2
แสดง: 330

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนองานวิชาการสาธารณสุจังหวัดสุโขทัย

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปี 2564 ประชุมวิชการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย Sukhothai New Normal ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ จ.สุโขทัย เชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งผลงาน วิจัย R2R CQI นวัตกรรม ร่วมนำเสนอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ส่งภายในวัน...
โดย nur004
เมื่อ 01 ก.พ. 2021, 10:52
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนองานวิชาการสาธารณสุจังหวัดสุโขทัย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 162

สสจสุโขทัย_แจ้งเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย แจ้งเปิดรับผลงานวิชาการเพื่อรับพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย รับผลงาน 4 ประเภท วิจัย ,R2R, CQI, นวัตกรรม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บโซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย https://www.skto.moph.go.th
โดย nur004
เมื่อ 18 พ.ย. 2020, 13:14
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: สสจสุโขทัย_แจ้งเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 294

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการลงวารสาร สคร.2

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก ฉบับปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนบุคลากรส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารเล่มดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
โดย nur004
เมื่อ 09 ก.ย. 2020, 16:33
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการลงวารสาร สคร.2
ตอบกลับ: 0
แสดง: 280
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง