พบ 117 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ 6 กันายน 2559

รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ 6 กันายน 2559
โดย smo006
เมื่อ 02 ก.ย. 2016, 14:02
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ 6 กันายน 2559
ตอบกลับ: 0
แสดง: 417

รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ 5 กันายน 2559

รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ วันที่ 5 กันายน 2559
โดย smo006
เมื่อ 01 ก.ย. 2016, 14:36
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ 5 กันายน 2559
ตอบกลับ: 0
แสดง: 359

รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ 1-2 กย 59

รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ เฉพาะผู้ที่ขอตรวจวันที่ 1-2 กันยายน 2559
โดย smo006
เมื่อ 30 ส.ค. 2016, 14:25
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ 1-2 กย 59
ตอบกลับ: 0
แสดง: 436

รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ

รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ เฉพาะผู้ที่ขอตรวจวันที่ 30 สิงหาคม 2559
โดย smo006
เมื่อ 25 ส.ค. 2016, 15:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รายชื่อ จนท.เปลี่ยนวันตรวจสุขภาพ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 637

แจ้งกำหนดวันตรวจสุขภาพ จนท.โรงพยาบาล ประจำปี 2559

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จะดำเนินการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยประจำปี ๒๕๕๙ โดยเริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ จึงขอแจ้งรายชื่อพร้อมกำหนดวันตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ตาม File ที่แนบมานี้ สำหรับผู้ที่ปร...
โดย smo006
เมื่อ 27 ก.ค. 2016, 10:08
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งกำหนดวันตรวจสุขภาพ จนท.โรงพยาบาล ประจำปี 2559
ตอบกลับ: 0
แสดง: 920

Re: แจ้งรายชื่อเลื่อนวันตรวจสุขภาพปี 2558

แจ้งรายชื่อเปลี่ยนวันตรวจสุขภาพเพิ่มเติมครับ
โดย smo006
เมื่อ 04 ก.ย. 2015, 10:22
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งรายชื่อเลื่อนวันตรวจสุขภาพปี 2558
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1013

แจ้งรายชื่อเลื่อนวันตรวจสุขภาพปี 2558

แจ้งรายชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ขอเลื่อนวันตรวจสุขภาพประจำปี 2558 สำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพให้ใช้ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 เดิม ส่วนผู้ที่จะขอเลื่อนการตรวจหลังจากนี้ให้แจ้งได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โดยมีกำหนดให้ขอเลื่อนได้อีก 1 วันคือ วันที่ 7 กันยายน 2558
โดย smo006
เมื่อ 28 ส.ค. 2015, 15:32
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งรายชื่อเลื่อนวันตรวจสุขภาพปี 2558
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1013

แจ้งกำหนดวันตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประจำปี 2558

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จะดำเนินการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยประจำปี ๒๕๕๘ โดยเริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ จึงขอแจ้งรายชื่อพร้อมกำหนดวันตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ตาม File ที่แนบมานี้ สำหรับผู้ที่ประส...
โดย smo006
เมื่อ 29 ก.ค. 2015, 14:38
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งกำหนดวันตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประจำปี 2558
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2309

ขอเชิญเข้ารับการเอกซเรย์ล่วงหน้าก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

ด้วยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จะดำเนินการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลฯ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ในการนี้ โรงพยาบาลฯ ได้รับความอนุเคราะห์รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล จากเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2 ซึ่งการเอกซเรย์แบบดิจิตอล จะให้ได้ภาพที่คมชัดกว่าการเอกซเรย์แบบใช้ฟิล์ม ...
โดย smo006
เมื่อ 13 ก.ค. 2015, 13:44
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญเข้ารับการเอกซเรย์ล่วงหน้าก่อนตรวจสุขภาพประจำปี
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1100

ขอเชิญทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 58

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2558 หากพบว่ามีบุคลากรในหน่วยงานไม่มีรายชื่อ หรือรายชื่อยังคงอยู่ในหน่วยงานเก่าก่อนย้ายมาอยู่ในหน่วยงานของท่าน หรือพบความผิดพลาดของข้อมูลบุคคลบางประการ ขอให้รวบรวมแจ้งได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อความถูกต้...
โดย smo006
เมื่อ 11 มิ.ย. 2015, 14:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 58
ตอบกลับ: 0
แสดง: 762

แจ้งเปลี่ยนวันตรวจสุขภาพและขยายเวลา

ด้วยนโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลปี 2557 ครบ 100% คณะกรรมการตรวจสุขภาพจึงได้ขยายเวลาตรวจสุขภาพในขึ้นในวันที่ 9 และ 11 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีตามกำหนด และมีความประสงค์จะตรวจสุขภาพ ขอให้แจ้งกลุ่มงานเวชกรรมสังคมภายในว...
โดย smo006
เมื่อ 05 ก.ย. 2014, 10:53
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งเปลี่ยนวันตรวจสุขภาพและขยายเวลา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 607
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron