พบ 241 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

บ้านพัก/หน่วยงาน พบปลวกเข้าทำลาย รีบแจ้งด่วน!

เรียน จนท.บ้านพักและหัวหน้าหน่วยงาน รพ.ศรีสังวรสุโขทัย หากบ้านพักใดหรือหน่วยงานใดของโรงพยาบาลฯ ยังพบปัญหาปลวกเข้าทำลาย ทั้งประเภทเกิดใหม่และเก่า กรุณาประสานคุณอนนท์ ศรัทธารัตนกุล ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 237, 238 ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการประสานบริษัทกำจัดแมลงเข้าดำเนินการกำจัดฯ เนื่อง...
โดย ict005
เมื่อ 07 เม.ย. 2016, 14:35
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: บ้านพัก/หน่วยงาน พบปลวกเข้าทำลาย รีบแจ้งด่วน!
ตอบกลับ: 0
แสดง: 875

Re: ใบส่งซ่อมบำรุง

Up.
โดย ict005
เมื่อ 19 ม.ค. 2016, 10:37
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ใบส่งซ่อมบำรุง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1754

Re: แจ้งปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา

ขอประชาสัมพันธ์. ตามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงถังกรองน้ำประปาของโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำน้ำขุ่นเหลือง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ี 7 สิงหาคม 2558 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ขอให้ผู้ใช้น้ำภายในโรงพยาบาลช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคว่...
โดย ict005
เมื่อ 06 ส.ค. 2015, 11:49
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา
ตอบกลับ: 1
แสดง: 938

แจ้งปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา

ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป กำลังดำเนินการซ่อมบำรุงถังกรองน้ำประปาของโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำน้ำขุ่นเหลือง จะแล้วเสร็จภายในวันที่ี 7 สิงหาคม 2558 และขอเรียนให้ทราบว่าคุณภาพน้ำระหว่างดำเนินการ อาจมีกลิ่น แต่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้ัอด้วยคลอรีนตามมาตรฐานแล้ว สามารถใช้อุปโภคได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ฝ่ายบริห...
โดย ict005
เมื่อ 29 ก.ค. 2015, 10:40
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา
ตอบกลับ: 1
แสดง: 938

แจ้งกำหนดการปิดระบบประปา เพื่อเปลี่ยนท่อเหล็กส่งน้ำที่ชำรุด

ด้วยงานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทั่วไป จะดำเนินการเปลี่ยนท่อเหล็กส่งน้ำขึ้นถังสูงระบบประปาของโรงพยาบาล ซึ่งมีสภาพชำรุดผุกร่อนทำให้น้ำรั่วซึมจากผนังท่อ เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๓ รวมอายุการใช้งาน ๔๔ ปี ซึ่งต้องมีการหยุดระบบจ่ายน้ำประปาของโรงพยาบาล ในวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เ...
โดย ict005
เมื่อ 22 ม.ค. 2015, 11:45
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งกำหนดการปิดระบบประปา เพื่อเปลี่ยนท่อเหล็กส่งน้ำที่ชำรุด
ตอบกลับ: 0
แสดง: 753

แจ้งกำหนดการปิดระบบประปา เพื่อติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้น้ำ รพ.

ด้วยงานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทั่วไป จะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ำในภาพรวมทั้งโรงพยาบาล ซึ่งต้องมีการหยุดระบบจ่ายน้ำประปาของโรงพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (วันทำการ) โดยวางแผนขั้นตอนปฏิบัติงานไว้ดังนี้ ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ๑. แจ้งประกาศทางเสียงตามสาย เพ...
โดย ict005
เมื่อ 07 ม.ค. 2015, 12:00
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งกำหนดการปิดระบบประปา เพื่อติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้น้ำ รพ.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 718

ประกาศ.ขอกันพื้นที่จัดเตรียมงานทอดผ้าป่ามหากุศลฯ

เรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้รับบริการทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการจัดสถานที่งานทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 จะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อจัดเตรียมงาน ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการฯ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้รับบริการทุกท่านนำรถยน...
โดย ict005
เมื่อ 04 ก.ย. 2014, 20:34
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศ.ขอกันพื้นที่จัดเตรียมงานทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1927

Re: แจ้งกำหนดการปิดระบบประปาเพื่อทำความสะอาดถังสูงจ่ายน้ำ

จากการดำเนินการทำความสะอาดถังสูงจ่ายน้ำและถังพักน้ำใส
อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในระยะหนึ่ง ซึ่งน้ำอาจมีสีเหลืองหรือแดงหรือไม่ใสประมาณ 1 สัปดาห์ครับ
หลังจากนั้นคาดว่าน้ำจะใส เหมือนกับการดำเนินการเมื่อปีที่แล้วครับ
ขอบคุณครับ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โดย ict005
เมื่อ 13 ก.ค. 2014, 10:11
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งกำหนดการปิดระบบประปาเพื่อทำความสะอาดถังสูงจ่ายน้ำ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1556

แจ้งกำหนดการปิดระบบประปาเพื่อทำความสะอาดถังสูงจ่ายน้ำ

ด้วยงานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทั่วไป จะดำเนินการล้างทำความสะอาดถังสูงและถังน้ำใสระบบประปา ซึ่งต้องมีการหยุดระบบจ่ายน้ำประปาของโรงพยาบาล ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (วันหยุดราชการ) โดยวางแผนขั้นตอนปฏิบัติงานไว้ดังนี้ ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ๑. แจ้งประกาศทางเสียงตามสาย เพื่อให้ผู...
โดย ict005
เมื่อ 04 ก.ค. 2014, 07:38
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งกำหนดการปิดระบบประปาเพื่อทำความสะอาดถังสูงจ่ายน้ำ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1556

Re: แจ้งทดสอบโปรแกรม RMC2012

11/9/2556 16.17 น.
พบ error ของโปรแกรม RMC2012 ของหน่วยไฟฟ้า และได้ทำการแจ้งอาจารย์อาทิตย์ กองวิศวกรรมการแพทย์แล้ว ดังภาพที่แนบมาพร้อมนี้

ธนัญชกร.

rmc_repair2012_error090956.JPG
rmc_repair2012_error090956.JPG (126.41 KiB) เปิดดู 2408 ครั้ง
โดย ict005
เมื่อ 11 ก.ย. 2013, 16:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งทดสอบโปรแกรม RMC2012
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2293

แจ้งทดสอบโปรแกรม RMC2012

11/9/2556 15.50 น. เรียน หัวหน้ากลุ่ม, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าฝ่ายพัสดุ, หัวหน้างานซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหารงานระบบบำรุงรักษาโรงพยาบาล(RMC2012)ของหมวดงานภายใต้ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอแจ้งให้ทำการทดสอบโปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาโรงพยาบาล RMC2012 ที่ได้...
โดย ict005
เมื่อ 11 ก.ย. 2013, 16:08
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งทดสอบโปรแกรม RMC2012
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2293

แจ้งกำหนดการปิดระบบประปาเพื่อทำความสะอาดถังสูงจ่ายน้ำ

ด้วยงานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทั่วไป จะดำเนินการล้างทำความสะอาดถังสูงระบบประปา ซึ่งต้องมีการหยุดระบบจ่ายน้ำประปาของโรงพยาบาล ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยวางแผนขั้นตอนปฏิบัติงานไว้ดังนี้ ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ๑. แจ้งประกาศทางเสียงตามสาย เพื่อให้ผู้ใช้น้ำกักตุนน้ำใช้ ก่อน...
โดย ict005
เมื่อ 19 มิ.ย. 2013, 13:28
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งกำหนดการปิดระบบประปาเพื่อทำความสะอาดถังสูงจ่ายน้ำ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 985

Re: จำเป็นต้องเคลียร์!!!

ขอบคุณครับ สำหรับ Like ล้านครั้ง ผมเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆ ในกลไกของระบบที่จะขับเคลื่อนไปเท่านั้น ทุกท่านทุกหน่วยงานก็มีค่ามีความหมายในหน้าที่ของตัวเอง สิ่งที่พยายามในตอนนี้คือแก้ไขปัญหาในระบบหลักๆ ที่ได้รับมอบหมายก่อนครับ เช่น ระบบประปา ระบบซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย สุดท้าย คือ เพียงแค่เร...
โดย ict005
เมื่อ 17 มิ.ย. 2013, 22:00
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: จำเป็นต้องเคลียร์!!!
ตอบกลับ: 7
แสดง: 4955

Re: จำเป็นต้องเคลียร์!!!

ครับผม สำหรับช่วงเวลาที่จะล้างถังสูง ยังไม่ได้กำหนดเวลาที่แน่นอนครับ แต่คาดว่าจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ครับ จะช่วงเวลาไหนเดี๋ยวคงต้องปรึกษาทีมประปาอีกครั้งครับ และในการนี้ทางฝ่ายบริหารคงต้องขอความอนุเคราะห์ลุงตุ้ม(บำบัดน้ำเสีย) คนเก่าคนแก่ผู้เชี่ยวชาญระบบประปาของโรงพยาบาลมาช่วยนำทีมจัดการเรื่องนี้ ส...
โดย ict005
เมื่อ 14 มิ.ย. 2013, 23:41
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: จำเป็นต้องเคลียร์!!!
ตอบกลับ: 7
แสดง: 4955

Re: จำเป็นต้องเคลียร์!!!

.
โดย ict005
เมื่อ 12 มิ.ย. 2013, 23:39
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: จำเป็นต้องเคลียร์!!!
ตอบกลับ: 7
แสดง: 4955
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron