พบ 182 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 27 มิ.ย. 2023, 10:15
 
บอร์ด: ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 113

ประกาศรับสมัครรายวัน แพทย์แผนไทย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 26 มิ.ย. 2023, 15:17
 
บอร์ด: ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
หัวข้อ: ประกาศรับสมัครรายวัน แพทย์แผนไทย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 72

ประกาศรับสมัครรายวัน ลช.รายวัน 4 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร ลช.รายวัน 4 ตำแหน่ง
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 14 มิ.ย. 2023, 13:03
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรับสมัครรายวัน ลช.รายวัน 4 ตำแหน่ง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 121

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ.ธุรการ พ.ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
พนักงานธุรการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 12 พ.ค. 2023, 16:41
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ.ธุรการ พ.ช่วยเหลือคนไข้
ตอบกลับ: 0
แสดง: 205

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พ.ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พนักงานธุรการ
โดย hum004
เมื่อ 10 พ.ค. 2023, 14:26
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พ.ธุรการ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 161

ประกาศรับสมัครรายวัน พ.ธุรการ พ.ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 24 เม.ย. 2023, 16:17
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรับสมัครรายวัน พ.ธุรการ พ.ช่วยเหลือคนไข้
ตอบกลับ: 0
แสดง: 184

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช่วยการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยบาาล
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 09 ก.พ. 2023, 15:05
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช่วยการพยาบาล
ตอบกลับ: 0
แสดง: 205

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ตำแหน่ง
โดย hum004
เมื่อ 01 ธ.ค. 2022, 15:08
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ตำแหน่ง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 365

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน 5 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 25 พ.ย. 2022, 15:03
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน 5 ตำแหน่ง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 466

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
พนักงานบริการ 1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
พนักงานประจำห้องยา 1 อัรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
***รายละเอียด ตามประกาศรับสมัคร
โดย hum004
เมื่อ 15 พ.ย. 2022, 14:03
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 506

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายวัน10ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายวัน10ตำแหน่ง
โดย hum004
เมื่อ 21 ต.ค. 2022, 17:59
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายวัน10ตำแหน่ง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 938

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน 10 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 18 ต.ค. 2022, 11:44
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน 10 ตำแหน่ง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 931

ประกาศรายชื่อสอบรายวัน วันที่18ต.ค.65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
วันที่ 18 ตลาคม 2565
สอบวันที่ 19 ตุลาคม 2565
รายชื่อตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 17 ต.ค. 2022, 14:31
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อสอบรายวัน วันที่18ต.ค.65
ตอบกลับ: 0
แสดง: 675

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 10 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง
รายละเอียดตามประกาศ
โดย hum004
เมื่อ 04 ต.ค. 2022, 17:33
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 10 ตำแหน่ง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1040
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron