พบ 347 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม

คณะทำงานส่งเสริมงานวิจัย R2R นวัตกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2565 ส่งภายใน 15 กันยายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์ โทร. 1309

ssw_เผยแพ่ผลงานวิจัย.jpg
ssw_เผยแพ่ผลงานวิจัย.jpg (81.82 KiB) เปิดดู 300 ครั้ง
โดย ado017
เมื่อ 17 ส.ค. 2022, 11:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ตอบกลับ: 2
แสดง: 201

ขอเชิญส่งปรึกษาโครงร่าง : งานวิจัย R2R นวัตกรรม

คณะทำงานกลั่นกรองงานวิจัย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ร่วมส่งการปรึกษาโครงร่าง : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2565 ส่งภายใน 13 กันยายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์ โทร. 1309

ssw_ปรึกษาโครงร่างวิจัย.jpg
ssw_ปรึกษาโครงร่างวิจัย.jpg (45.31 KiB) เปิดดู 205 ครั้ง
โดย ado017
เมื่อ 17 ส.ค. 2022, 11:17
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญส่งปรึกษาโครงร่าง : งานวิจัย R2R นวัตกรรม
ตอบกลับ: 1
แสดง: 127

Re: แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มปรึกษาวิจัย
- แบบฟอร์มการรับรองผลงานวิจัย
โดย ado017
เมื่อ 05 ส.ค. 2022, 15:12
 
บอร์ด: แนวทางการเผยแพร่และปรึกษางานวิจัย
หัวข้อ: แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 66

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มประเภทผลงานวิจัย
- แบบฟอร์มประเภท R2R
- แบบฟอร์มประเภทนวัตกรรม
โดย ado017
เมื่อ 05 ส.ค. 2022, 15:07
 
บอร์ด: แนวทางการเผยแพร่และปรึกษางานวิจัย
หัวข้อ: แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 66

แนวทางปรึกษาผลงานวิจัย R2R CQI นวัตกรรม

- ssw 1 แบบฟอร์มการขอรับรองผลงานวิชาการ (วิจัย R2R CQI นวัตกรรม)
- ssw 2 แนวทางการปรึกษา (วิจัย R2R CQI นวัตกรรม)
- ssw 3 แบบฟอร์มปรึกษา (วิจัย R2R CQI นวัตกรรม)
โดย ado017
เมื่อ 05 ส.ค. 2022, 14:54
 
บอร์ด: แนวทางการเผยแพร่และปรึกษางานวิจัย
หัวข้อ: แนวทางปรึกษาผลงานวิจัย R2R CQI นวัตกรรม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 21

แนวทางการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็ปไซต์ รพ.

- ssw 1 แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็ปไซต์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ssw 2 แนวทางการปฏิบัติ
- ssw 3 แนวทางการขอเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็ปไซต์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โดย ado017
เมื่อ 05 ส.ค. 2022, 14:51
 
บอร์ด: แนวทางการเผยแพร่และปรึกษางานวิจัย
หัวข้อ: แนวทางการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็ปไซต์ รพ.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 30

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3)

-รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- MOIT 2.9.1 บันทึกข้อความ
- MOIT 2.9.2 รายงานผลการดำเนินงาน
- MOIT 2.9.3 แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 23 มิ.ย. 2022, 11:14
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 3
แสดง: 208

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ไตรมาสที่ 2.65

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
โดย ado017
เมื่อ 31 มี.ค. 2022, 15:54
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 3
แสดง: 208
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron