พบ 143 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

สหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสัวรสุโขทัย
จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2558
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 58 ถึง 18 พ.ย.58 ในเวลาราชการ
สมาชิกฯ ผู้ประสงค์จะขอรับทุน สามารถ download เอกสารได้ที่นี่
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ สหกรณ์ โทร. 152
โดย ict001
เมื่อ 09 พ.ย. 2015, 13:19
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: สหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ตอบกลับ: 0
แสดง: 740

คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต จากห้องประชุม สป

ตามที่ สป ได้... ขอเชิญประชุม VDO Conference (Polycom) แนวปฏิบัติการให้โลหิตฯ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุข จะมีการจัดประชุม VDO Conference (Polycom) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 ? 12.00 น. เรื่องแนวปฏิบัติการให้โลหิตฯ ในประเด็น ขั้นตอนการให้โลหิตผู้ป่วย workflow and SOP in blood...
โดย ict001
เมื่อ 15 ต.ค. 2015, 09:34
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต จากห้องประชุม สป
ตอบกลับ: 0
แสดง: 798

App ตรวจสอบค่าไฟฟ้าฯ บนโทรศัพท์มือถือ

App Epayssw
เป็นโปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้าและน้ำประปา บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่พักอาศัยในโรงพยาบาล
สามารถเข้าไป Download ได้ที่ Play สโตร์ สำหรับมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น
ท่านที่ใช้ Iphone, Nokia ต้องขออภัยครับ ใช้ไม่ได้

ขั้นตอนการ Download app ดั่งภาพด้านล่าง
โดย ict001
เมื่อ 25 ก.ย. 2013, 11:05
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: App ตรวจสอบค่าไฟฟ้าฯ บนโทรศัพท์มือถือ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 728

ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๖

ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข
ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา
ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา
ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย
โดย ict001
เมื่อ 01 ม.ค. 2013, 09:31
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๖
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1029

Re: ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ที่พักอาศัยใน รพ.

ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2555
เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยในโรงพยาบาล สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า ได้แล้วครับ
โดย ict001
เมื่อ 07 ธ.ค. 2012, 13:39
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ที่พักอาศัยใน รพ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1765

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บัดนี้ คณะักรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรสมาชิกที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้
โดย ict001
เมื่อ 28 พ.ย. 2012, 09:24
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1035

รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวร โทร.055-682-030 ต่อ 152 หรือดูร...
โดย ict001
เมื่อ 15 พ.ย. 2012, 10:34
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2556
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1067

ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ที่พักอาศัยใน รพ.

เรียน เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยในโรงพยาบาล ด้วยศูนย์ ไอซีที และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบจดหน่วยค่าไฟฟ้าบ้านพัก ได้จดหน่วยไฟฟ้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 และประมวลผลข้อมูล เพื่อแจ้งหักค่าไฟฟ้าจากเงินเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2555 เสร็จแล้ว จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยใน รพ. เ...
โดย ict001
เมื่อ 08 พ.ย. 2012, 10:06
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ที่พักอาศัยใน รพ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1765

Re: ทดสอบ ระบบค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ออนไลน์

scp001 เขียน:ห้องพัก 52/10 มีรายชื่อพัก 1 คนแต่ทำไมหักค่าน้ำเป็น 2 คนค่ะ จำนวน 40*2 = 80 บาท

ทำการปรับปรุงโปรแกรมใ้ห้เรียบร้อยแล้วครับ
โดย ict001
เมื่อ 05 พ.ย. 2012, 16:15
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ทดสอบ ระบบค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ออนไลน์
ตอบกลับ: 10
แสดง: 10724

ทดสอบ ระบบค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ออนไลน์

ศูนย์ ไอซีที ได้พัฒนาระบบตรวจสอบค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยในโรงพยาบาล ท่านสามารถตรวจสอบค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้ที่ http://epayssw.zapto.org หรือ http://203.157.82.69/epayssw คู่มือแนะนำการใช้งานระบบตรวจสอบค่าน้ำ-ค่าไฟ เข้าเว็บไซต์ผ่านมือถือ โดยใช้ QRCode ได้ที่นี่ครับ ...
โดย ict001
เมื่อ 30 ต.ค. 2012, 11:36
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ทดสอบ ระบบค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ออนไลน์
ตอบกลับ: 10
แสดง: 10724

Re: HRD: e-Learning สนง.กพ.

รุ่นสุดท้ายปีงบ 55
โดย ict001
เมื่อ 01 ส.ค. 2012, 14:03
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: HRD: e-Learning สนง.กพ.
ตอบกลับ: 7
แสดง: 5364

ที่จอดรถชั้นใต้ดิน : ห้ามจอดทิ้งข้ามคืน

ตามที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้มีระเบียบปฏิบัติในการให้บริการที่จอดรถชั้นใต้ดิน อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โดยเปิดให้บริการเฉพาะตั้งแต่เวลา 06.30 - 20.00 น. เท่านั้น มิได้เปิดให้บริการในเวลาวิกาล ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณชั้นใต้ดินดังกล่าว เป็นที่ลับตาคน ง่ายแก่มิจฉาชีพที่จะประกอบอาชญากรรม เช่น รับ-ส่...
โดย ict001
เมื่อ 29 พ.ค. 2012, 15:18
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ที่จอดรถชั้นใต้ดิน : ห้ามจอดทิ้งข้ามคืน
ตอบกลับ: 3
แสดง: 3331

ห้ามใช้พนักงานทำความสะอาดบริษัททำงานอื่นให้

ตามที่โรงพยาบาลฯ จ้างบริษัทรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหน่วยงานต่างๆ นั้น ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ บางหน่วยงานใช้พนักงานทำนอกเหนือหน้าที่ให้ เช่น ให้ไปซื้อของ จึงขอแจ้งให้ยุติการกระทำทำนองดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ห้ามมิให้สั่งให้พนักงานทำความสะอาดอยู่ประจำเฉพาะหน่วยงานของตน เนื่องจาก พนัก...
โดย ict001
เมื่อ 28 พ.ค. 2012, 13:32
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ห้ามใช้พนักงานทำความสะอาดบริษัททำงานอื่นให้
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1280
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron