พบ 143 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

แจ้ง Link Web ระบบบริหารเครื่องมือแพทย์และคอมพิวเตอร์

Web ระบบบริหารเครื่องมือแพทย์และคอมพิวเตอร์ http://www.dsmetsmart.com
ได้ทำการ สร้าง Banner Link ไว้ที่ Website ของ โรงพยาบาล เรียบร้อยแล้ว
อยู่ทางด้านซ้ายมือ
โดย ict001
เมื่อ 01 มิ.ย. 2018, 16:17
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้ง Link Web ระบบบริหารเครื่องมือแพทย์และคอมพิวเตอร์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 934

แจ้งทุกหน่วยงาน เข้าตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ศูนย์ ไอซีที... ขอแจ้งทุกหน่วยงาน เข้า WebSite ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันการขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในระบบสแกนลายนิ้วมือ มีความคลาดเคลื่อนหลายหน่วยงาน จึงขอให้ เข้าไปที่ WebSite http://192.168.0.29/swdata หรือ http://122.1254.235.70/swdata ...
โดย ict001
เมื่อ 10 เม.ย. 2018, 14:03
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งทุกหน่วยงาน เข้าตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ตอบกลับ: 0
แสดง: 759

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ปี61

ขอเชิญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.45 น. ถึง 14.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารเวชกรรมฟื้ันฟู ตามรายละเอียดแ่ละรายชื่อกรรมการต่างๆ ด้านล่างนี้
โดย ict001
เมื่อ 18 ม.ค. 2018, 15:55
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ปี61
ตอบกลับ: 0
แสดง: 678

แจ้ง...ผลการพิจารณาทุน สหกรณ์ ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ครับ หรือ Download ได้ที่ https://goo.gl/yKse2h ---------------------------------------------------------- ติดต่อสอบถามรายได้ละเอียดได้ที่ สหกรณ์ ชั้น 2 ตึกเวชกรรมฟื...
โดย ict001
เมื่อ 08 ธ.ค. 2017, 08:58
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้ง...ผลการพิจารณาทุน สหกรณ์ ปี 2560
ตอบกลับ: 0
แสดง: 857

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรสมาชิก ปี60

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2560 และพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 1 ธ.ค 2560 ท่านสมาชิกผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 152 หรือ เข้าไปดู...
โดย ict001
เมื่อ 16 พ.ย. 2017, 09:28
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรสมาชิก ปี60
ตอบกลับ: 0
แสดง: 955

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ส่งคำขวัญวันออมแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ขอเชิญสมาชิก ทุกท่าน ส่งคำขวัญ เข้าประกวดในหัวข้อ เกี่ยวกับการออม เนื่องด้วยในเดือนตุลาคมของทุกปี ถือว่าเป็นเดือนแห่งการออม คำขวัญที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร กำหนดส่ง ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่สำนักงานสหกรณ์ ชั้น 2 หร...
โดย ict001
เมื่อ 13 ก.ย. 2017, 14:33
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ส่งคำขวัญวันออมแห่งชาติ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 613

การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2561

ฝ่ายพัสดุ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนวัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแบบฟอร์มรายการวัสดุที่แนบมาพร้อมนี้ โดยแยกประเภทวัสดุแต่ละประเภทลงในแบบฟอร์ม และส่งคืน...ฝ่ายพัสดุ ภายใน 12 กรกฎาคม 2560 โดยส่ง mail ของโรงพยาบาล (http://goo.gl/YH5aj8) เป็น files มาที่ User : qic002 ติดต่อสอบถามได้ที่......
โดย ict001
เมื่อ 21 มิ.ย. 2017, 11:49
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2561
ตอบกลับ: 0
แสดง: 893

แจ้ง Link Web HDC,ศูนย์ข้อมูล สสจ. และ รพ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 43 แฟ้ม ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลต่างๆ เข้าไปศึกษาได้ ตาม Link ด้านล่างนี้ 1. ฐานข้อมูล HDC, http://sti.hdc.moph.go.th/ 2. ศูนย์ข้อมูล สสจ.สุโขทัย http://info.skto.moph.go.th/ 3. รายงานข้อมูลจากฐานข้อมูล HOSxP ของ รพ. http://192.168.0.29/swdata หรือ...
โดย ict001
เมื่อ 03 มี.ค. 2017, 16:27
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้ง Link Web HDC,ศูนย์ข้อมูล สสจ. และ รพ.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 750

แจ้ง Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมเป็นสมาชิก facebook ของสหกรณ์ฯ เพื่อรับข่าวสาร จากทางสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://www.facebook.com/coopssw
โดย ict001
เมื่อ 22 ก.พ. 2017, 09:30
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้ง Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1115

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรสมาชิกที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เสร็จตามประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศแผ่น...
โดย ict001
เมื่อ 08 ธ.ค. 2016, 17:17
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 702

ประกาศ สหกรณ์เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรสมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2559 และพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 21-22 พ.ย. 2559 ท่านสมาชิกผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 152 ห...
โดย ict001
เมื่อ 18 ต.ค. 2016, 14:28
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศ สหกรณ์เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรสมาชิก
ตอบกลับ: 0
แสดง: 721

การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2560

ฝ่ายพัสดุ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนวัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบฟอร์มรายการวัสดุที่แนบมาพร้อมนี้ โดยแยกประเภทวัสดุแต่ละประเภทลงในแบบฟอร์ม และส่งคืน...ฝ่ายพัสดุ ภายใน 5 สิงหาคม 2559 โดยส่ง mail ของโรงพยาบาล (http://goo.gl/YH5aj8) เป็น files มาที่ User : qic002 ติดต่อสอบถาม...
โดย ict001
เมื่อ 26 ก.ค. 2016, 11:07
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2560
ตอบกลับ: 0
แสดง: 808

แจ้งผล...การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด
ได้เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 9-18 พ.ย. 58 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
โดย ict001
เมื่อ 30 พ.ย. 2015, 15:16
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งผล...การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 731

ประกาศ...รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ชั้น 2 อาคารเวชกรรมฟื้นฟู โทร 05-5682-030 ต่อ 152 ในเวลาราชการ
โดย ict001
เมื่อ 13 พ.ย. 2015, 13:48
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศ...รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 941
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron